Leefstijl

Onderzoek naar gezond leven is belangrijk: om ziekten te voorkomen én om de zorg betaalbaar te houden. Wat voor onderzoek loopt er op leefstijl? Welke opbrengsten kunt u gebruiken in de praktijk? Lees meer over een gezonde leefstijl, gecombineerde leefstijlinterventies en leefstijl als medicijn.

Kennis over leefstijl voor een goede gezondheid

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met ziekten en chronische aandoeningen. Een goede behandeling is belangrijk, maar vooral ook: voorkomen dat mensen ziek worden. Een gezondere leefstijl helpt daarbij. Deze draagt bij aan een goede gezondheid én verkleint de kans op ziekten.

ZonMw signaleert welke kennis nodig is over leefstijl en geeft subsidie aan onderzoekers om deze kennis te ontwikkelen. Ook stimuleren we integrale samenwerking en een sterkere kennisinfrastructuur. Zo kunnen praktijkprofessionals hun cliënten goed ondersteunen bij leefstijl.

Wat is een gezonde leefstijl?

Een gezonde leefstijl bestaat uit: voldoende bewegen, niet roken, geen/weinig alcohol, gezonde voeding en voldoende ontspanning (BRAVO). Onderzoekers ontwikkelen kennis over een gezonde leefstijl, gezond gedrag en hoe je dit langer volhoudt.

Samen met de Hartstichting investeren we in kennisontwikkeling. Want leefstijl is ook van invloed op een gezond hart en gezonde vaten. De onderzoekers ontwikkelen kennis over innovatieve manieren om mensen te helpen bij het volhouden van gezond gedrag.

Een ongezonde leefstijl hangt samen met een grotere kans op overgewicht. Overgewicht is een complex probleem. Professionals moeten samenwerken met een integrale aanpak om het terug te dringen.

Gezonde leefstijl helpt ziekten voorkomen

Veel mensen krijgen te maken met obesitas, kanker of dementie. Naar verwachting groeit dit aantal de komende jaren. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen ziek worden. Een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving helpen hierbij.

Leefstijlfactoren spelen ook een rol bij corona. Bewegen heeft een positief effect op het ziektebeloop en herstel van acuut COVID-19 en roken juist een negatief effect.

Gecombineerde leefstijlinterventie voor gedragsverandering

Voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht is er de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. De GLI is een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en individuele begeleiding.

Leefstijl als medicijn in de curatieve zorg

Als iemand al ziek is, hoe kan je aanpassingen in leefstijl dan inzetten als onderdeel van de behandeling? Samen met TNO en de Patiëntenfederatie Nederland is de brede coalitie Leefstijl in de Zorg opgestart. Hierin signaleren we welke kennis nodig is voor het inbedden van leefstijl als behandeling in of vanuit de curatieve zorg.

Daarnaast zijn er meerdere projecten die het effect onderzoeken van verschillende leefstijlinterventies bij chronische aandoeningen. Ook is er een project dat de focus legt op de lange termijn effecten van corona op leefstijl. Lees meer over deze projecten op onze themapagina leefstijlgeneeskunde

Toegankelijk aanbod van preventie in de wijk

Als mensen aankloppen in de huisartsenpraktijk, zijn problemen met leefstijl of op sociaal en maatschappelijk vaak de oorzaak van de zorgvraag. Onderzoekers gaan zorgen voor meer verbinding tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. Om bij te dragen aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk.

Leefstijl in het onderwijs voor professionals

Hoe kom je tot een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Onderzoekers komen met vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Zo leren professionals al tijdens hun opleiding breder te kijken dan alleen de medische kant, in gesprek te gaan met cliënten over een gezondere leefstijl en om samen te werken met andere disciplines.

Leefomgeving beïnvloedt de gezondheid

De leefomgeving beïnvloedt gezondheid, gedrag en of je kan meedoen in de samenleving. Kennis uit onderzoek helpt gemeenten om op verschillende manieren aan de slag te gaan met het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezonde wijk. Maar naast de wijk, zijn er ook andere plekken waar leefstijl van invloed is, denk aan het werk en in de geboortezorg. Maar ook voor jeugd op scholen en de kinderopvang.

Afbeelding

Leefstijl in de Zorg

13 nieuwe projecten gaan zorgen voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlgeneeskunde.
Afbeelding
Gezonde leefstijl

Leefstijl en COVID-19

Wat is de invloed van leefstijlfactoren op vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19?
Afbeelding
vrouw en meisje in supermarkt

Gezonde voeding in de supermarkt

Wat voor effect hebben nudges en prijsmaatregelen in de supermarkt ter promotie van gezonde voeding?

Preventieonderzoek

Met preventieonderzoek zorgt ZonMw voor innovatieve kennis over preventie en gezondheidsbevordering, zodat iedereen zo gezond mogelijk kan leven in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door in te zetten op leefstijl, leefomgeving en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.