Gezond leven: goed voor het Hart!

gezond leven goed voor je hart
Samen met de Hartstichting investeren we in kennisontwikkeling. Want leefstijl is ook van invloed op een gezond hart en gezonde vaten. De onderzoekers ontwikkelen kennis over innovatieve manieren om mensen te helpen bij het volhouden van gezond gedrag. ‘Gezond leven: goed voor je hart!’ is één van de beleidsactuele thema’s binnen het 5e Preventieprogramma.

Aanleiding

De Hartstichting heeft samen met wetenschappers en andere groepen uit de Nederlandse samenleving een onderzoeksagenda opgesteld met verschillende thema’s, zoals: nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden. De ambitie is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. De Hartstichting streeft ernaar dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen.

ZonMw draagt met haar preventieprogramma’s bij aan de verbetering van de preventiepraktijk, aan gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Resultaten uit onderzoek laten zien dat gezond gedrag niet vanzelfsprekend is, en sterk wordt beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaal economische status van mensen. Er ontbreken bewezen effectieve, innovatieve en toegankelijke methoden om mensen in staat te stellen een gezonde leefstijl lang vol te houden.

Doel

Het programma bestrijkt het hele terrein van preventie. Van universele en selectieve preventie gericht op een gezond hart houden en hart- en vaatziekten voorkomen tot geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie, gericht op het verminderen van risico op (herhaalde) hart- en vaatziekten.

Verder richt het zich op meerdere van hieronder genoemde aspecten van gezonde leefstijl, te weten:

 • Meer bewegen
 • Gezonde voeding
 • Het voorkomen en aanpakken van stress
 • Niet roken

Samenwerking

De ambitie van de Hartstichting en ZonMw is om landelijke samenwerking tussen kennispartijen op leefstijlonderzoek te realiseren. Samenwerking leidt tot betere uitwisseling van bestaande kennis en tot innovatieve multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Daarom is samenwerking een sleutelbegrip. Niet alleen samenwerking tussen de Hartstichting en ZonMw, maar ook multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, praktijk, gebruikers van resultaten en bedrijven.

Kennissynthese Gezonde leefstijl lang volhouden

Van belang voor dit programma is dat het aansluit op belangrijke onderzoeksvragen uit de onderzoeksagenda van de Hartstichting, en aansluit op beschikbare kennis over en ontwikkelingen van werkzame elementen voor interventies gericht op gezond gedrag (RIVM loket Gezond leven). Een aantal algemene principes voor de ontwikkeling van leefstijlinterventies is belangrijk. Hiertoe hebben de Hartstichting en ZonMw een kennissynthese laten uitvoeren.

De volgende aanwijzingen werden gegeven om effectieve leefstijlinterventies te ontwikkelen:

 • Overtuigen en verleiden Zet in op gedragsveranderingsmethoden, gericht op meerdere leefstijlaspecten, met bijzondere aandacht voor omgevingsinterventies.
 • Multidisciplinair Zet in op geïntegreerde, multifactoriële programma’s dicht bij huis
 • Zelfmanagement en eigen regie Zet in op persoonlijke doelen en motivatie van mensen voor hun gezondheid en gedrag
 • Levensloopbenadering Benut momenten in het leven waarop mensen gemotiveerd zijn of gevoelig zijn voor veranderingen en houdt de motivatie vast door het stellen van haalbare doelen.
 • Ondersteuning Geef advies en ondersteuning op maat, geïntegreerd of te integreren in het dagelijks leven.
 • Diversiteit Houd rekening met diversiteit van groepen mensen in het bereiken van en het aanbieden van leefstijlaanbod. Jongeren, zwangere vrouwen, moeders, migranten en kwetsbare groepen laten zich op andere wijze informeren en motiveren.

Bron: Kennissynthese Gezonde leefstijl lang volhouden (Van Gastel & Sluijter, december 2015)

Afbeelding

Gezonde voeding in de supermarkt

Wat voor effect hebben nudges en prijsmaatregelen in de supermarkt ter promotie van gezonde voeding? Bekijk de resultaten van SUPREME NUDGE.
Afbeelding

Landelijk netwerk gezond leven: Goed voor je hart

De Hartstichting en ZonMw blijven investeren in innovatieve manieren om mensen te ondersteunen bij een leven lang gezond leven. Drie consortia bundelen hun krachten om een landelijk netwerk en duurzame kennisinfrastructuur te ontwikkelen.
Afbeelding
Gezonde leefstijl

Kennissynthese Gezonde leefstijl lang volhouden

Deze kennissynthese vormde de basis voor de subsidieoproep. Het gaat onder meer over: werkzame elementen van leefstijlinterventies, veelbelovend onderzoek, kennisinfrastructuur, matching mogelijkheden.

Commissieleden

Voorzitter

 • Prof. dr. Gunning-Schepers

Leden

 • Prof. dr. G. Kok
 • Hr. R. de Meij
 • Prof. dr. J. Kappelle

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 85%
Looptijd: 85 %
Onderdeel van programma:

Contact

Jet Goppel

Senior Programmamanager
goppel [at] zonmw.nl