Digitale toegankelijkheid

ZonMw streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

Aandacht voor webrichtlijnen

Bij de bouw en het onderhoud van de website wordt aandacht besteed aan de Webrichtlijnen. 

Webrichtlijnen versie 2-AA

Het certificaat geeft aan dat de websites www.zonmw.nl voldoet aan de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat de websites gebruikt kunnen worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Reactiemogelijkheid

Heeft u moeite met de toegankelijkheid van de website of documenten? Dan kunt u hiervan melding maken aan webredactie@zonmw.nl. Wij proberen de toegankelijkheid voor u te verbeteren. 

Vermeld het volgende:

  • Welk probleem u ondervindt
  • Om welke pagina het gaat
  • Om welk onderdeel op de pagina het gaat

Partiële conformiteit

De content van de ZonMw-website is deels afkomstig uit een extern systeem. De inhoud wordt weliswaar gecontroleerd door ZonMw, maar kan en mag niet zelf aangepast worden. Hierdoor kunnen mogelijke toegankelijkheidsproblemen niet opgelost worden. Het betreft content die te vinden is onder Projecten (https://projecten.zonmw.nl) onder de diverse tabbladen. De titel en de publiekssamenvatting (tekst tussen titel en tabbladen) wordt door ZonMw beschreven en voldoet wel aan de webrichtlijnen.

Contact

Heeft u moeite met de toegankelijkheid van de website of documenten? Neem contact op met de webredactie van ZonMw.

Contact

Webredactie

webredactie [at] zonmw.nl