Voeding

Goede gezondheid, een betere kwaliteit van leven en de preventie van chronische ziekten wordt mede bepaald door gezonde voeding. Door het financieren van diverse onderzoeken naar de invloed van voeding in relatie tot gedrag, fysieke activiteit, gezondheid en chronische ziekten, dragen wij bij aan het welzijn van de huidige en toekomstige wereldbevolking.

Gezonde leefstijl

Goede voeding en voldoende beweging zijn onderdeel van een gezonde leefstijl, en verkleinen de kans op chronische ziekten. Hierdoor wordt er via leefstijl actief ingezet op de preventie en behandeling van chronische ziekten. Door meer (klinisch) onderzoek te doen naar leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg wordt een gezonde leefstijl steeds vaker gezien als een volwaardige behandel methode.

Gezonde en duurzame voeding en voedselsystemen

Voedselproductie en -consumptie hebben een enorme impact op het klimaat en de omgeving/wereld. Een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt uit ons voedselsysteem. Dit heeft een enorme impact op het klimaat. Tegelijkertijd  met de groeiende wereldbevolking moeten we zorgen dat we voldoende voedsel kunnen produceren met zorg voor de aarde. Hierbij is het belangrijk dat de duurzame keuze ook de gezonde keuze is. Door partner te zijn van HDHL maken wij deel uit van FOODPathS en CLEVERFOOD en leveren wij zo een bijdrage aan een gezond, duurzaam, veilig en eerlijk Europeese voedselsysteem.

Internationale samenwerking

ZonMw is samen met 16 landen onderdeel van Healthy Diet, Healthy Life (HDHL). Daarin spelen we een coördinerende rol in de internationale afstemming van onderzoek naar determinanten van voedingsgedrag en bewegen, gezonde en duurzame voeding en voedselproductie en de rol van voeding bij (voedingsgerelateerde) chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Signalement Voeding en Gezondheid

Afbeelding
Vijf vrouwen op de foto die het signalement vasthouden

De Nederlandse bevolking wordt ouder, zwaarder en vaker chronisch ziek. Voeding kan het verschil maken, maar een groot deel van het onderzoek naar voeding en gezondheid is uitgevoerd bij gezonde en relatief jonge mensen met een gezond gewicht. Hierdoor zijn sommige voedingsnormen niet goed vertaalbaar naar de huidige oudere en zwaardere bevolking. Om de kennis over de invloed van voeding op onze gezondheid uit te breiden, overhandigde ZonMw het Signalement Voeding en Gezondheid aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het signalement pleit ZonMw dat meer er onderzoek nodig is om de richtlijnen door te ontwikkelen en te verfijnen, voedingsnormen beter te laten aansluiten bij de huidige bevolkingssamenstelling, en beide beter te laten aansluiten bij specifieke (kwetsbare) bevolkingsgroepen. Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

Voeding en ...

Zoals eerder vermeld, speelt voeding een belangrijke rol in ons leven. Dankzij diverse onderzoeken wordt steeds meer bekend wat de invloed is van voeding, met name op gedrag, darmgezondheid en ziekten.

Voeding en Gedrag

Onze voedselkeuze, eetgedrag en lichaamsbeweging zijn bepalend voor hoe gezond en vitaal wij in het leven staan. Onze voedselomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Het aanbod van ongezond voedsel neemt steeds meer toe en dit bevordert het ontstaan van overgewicht. Verschillende projecten doen onderzoek naar het verbeteren van beweeg- en voedingsgedrag en effectieve beleidsmaatregelen om gezonde voedselomgeving te stimuleren en overgewicht en obesitas te voorkomen. 

Voeding en Darmgezondheid

Een gezonde leefstijl staat aan de basis van een gezond darmmicrobioom. Zo worden goede bacteriën in het maag-darm kanaal gestimuleerd door voldoende bewegen, gezonde voeding en genoeg en gezond drinken. Het darmmicrobioom is echter enorm complex. Niet alleen voeding en leefstijl, maar ook leefomgeving, genen, ziekte en medicijnen beïnvloeden darmgezondheid. ZonMw financiert projecten die onderzoek doen naar de relatie tussen deze diverse factoren, gezondheid en het darmmicrobioom.

Voeding en Ziekten

Een ongezond voedingspatroon kan de stofwisseling teveel belasten, bijvoorbeeld door een stijging van de hoeveelheid suiker in het bloed. Hierdoor ontstaan er gezondheidsrisico’s zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Naast veranderingen in de stofwisseling kunnen genetische factoren een rol spelen. Voeding kan de activiteit van genen beïnvloeden en daarmee ook de gezondheid. Met behulp van onderzoek naar de interactie tussen voeding, genen en gezondheid kunnen we risicofactoren beter identificeren en de kans op bovengenoemde ziekten verminderen.