Zwanger

We dragen met verschillende programma's bij aan de gezondheid van moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte. Zoals gezond zwanger worden, zorg rondom kwetsbare zwangeren, screening, integrale geboortezorg, de doelmatigheid van interventies en fundamenteel onderzoek

Verloskundige zorg versterken

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland zijn goed functionerende verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) heel belangrijk gebleken. We zijn bezig met het ontwikkelen van een stimuleringsprogramma voor VSV’s en Integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) zodat zij verder kunnen met versterking van kwaliteit en samenwerking door middel van de implementatie van het basiskader.

Kansrijke Start

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. Binnen het landelijke actieprogramma Kansrijke Start werken verschillende partijen samen om meer kinderen een goede start te geven.  Verschillende onderzoeken leveren kennis op die bijdraagt aan een kansrijke start van kinderen.

Kraamzorg

Vijf onderzoeksprojecten op het gebied van kraamzorg ontwikkelden inzicht in de effectiviteit en de invulling van (onderdelen van) kraamzorg. 'Zorg op maat' is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Kwetsbare zwangere

Om iedereen, elk kind, een goede start te geven is het van belang in alle onderzoeks- en implementatieprojecten aandacht te besteden aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Het kan daarbij gaan om (aanstaande) ouders met psychische problematiek, statushouders, gezinnen met schulden of armoedeproblematiek dan wel in woningnood.

Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg

Bij zorg en ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap spelen verschillende professionals een rol. Samenwerking tussen deze professionals is erg belangrijk. Met het programma Zwangerschap en geboorte is een landelijk kennisnetwerk geboortezorg met en door regionale consortia gevormd die zich richten op de specifieke behoeften in hun regio van de VSV’s, professionals in zorg en sociaal domein en gemeenten. Deze verschillende regionale consortia zijn verenigd in het Landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG).

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Als het gaat om anticonceptiegebruik, abortus en het terugdringen van het aantal tienerzwangerschappen, is er nog altijd veel te verbeteren. Zo zijn er hoogrisicogroepen die meer aandacht behoeven. Binnen het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap zijn 25 projecten zijn aan de slag voor betere preventie van, en zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Preconceptiezorg

Preventie en een goede start voor een kind, begint al vóór de conceptie. Dat besef dringt maatschappelijk nog maar langzaam door. Binnen 7 projecten van het programma Zwangerschap en geboorte werd gewerkt aan het verbeteren van het bereik va preconceptionele voorlichting en preconceptiezorg.

Prenatale- en neonatale screening

Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen en afwijkingen vroegtijdig op. Onderzoek naar screening tijdens de zwangerschap (prenataal) en vlak na de geboorte (neonataal) is een belangrijk onderdeel van het programma Zwangerschap en geboorte.

Kraamzorg projecten

Onderzoeksprojecten op het gebied van kraamzorg ontwikkelen inzicht in de effectiviteit en de invulling van (onderdelen van) kraamzorg. 'Zorg op maat' is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Marieke Hendriks-Breden

Senior programmanager
zwangerschap_en_geboorte [at] zonmw.nl

Milly Vesters

Programmamanager
Vesters [at] zonmw.nl

Elsbeth van der Ven

Senior programmamanager
versterkingvsv [at] zonmw.nl

Marlies Piksen

Programmamanager
versterkingvsv [at] zonmw.nl