Kennisbenutting

ZonMw gefinancierde projecten moeten impact hebben op de gezondheid voor iedereen. Dat doen we door toepassing of benutting van kennis. Met andere woorden, wanneer resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek ook echt worden gebruikt. Én dat de projecten goed aansluiten bij wat er in de praktijk speelt. Maar hoe bereik je dat?

Implementatie en Impact

In alle fasen van programmering is (het nadenken over) impact van belang. Wij vragen projectleiders om al in hun subsidieaanvraag aan te geven wat zij willen bereiken, waarom en wanneer, hoe (aanpak implementatie) en met wie. Hiermee wordt duidelijk hoe de resultaten ten goede zullen komen aan de praktijk en/of het beleid, onderwijs en onderzoek. Een deel van het budget moet aan implementatie worden besteed. In sommige programma’s is een extra subsidie beschikbaar. Onze implementatiespecialisten kunnen in alle fasen over (het bevorderen van) impact adviseren.

ZonMw helpt hierbij op 3 manieren:

Opleiden en professionaliseren 

Zorg-, welzijns- en preventieprofessionals spelen een sleutelrol in het bieden van goede zorg en ondersteuning. Het is belangrijk dat deze professionals blijven leren en ontwikkelen en nieuwe kennis en innovaties kunnen toepassen. Wij zetten ons hier specifiek voor in en stimuleren opleiden en professionaliseren.

> Lees meer over Opleiden en professionaliseren

 

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Implementatie

Nicolette Kok
implementatie [at] zonmw.nl

Contact

Opleiden, leren en professionaliseren

Nicolette Kok
onderwijs [at] zonmw.nl