Kennisontwikkeling

De maatschappelijke uitdagingen van nu vragen om andere kennis en wetenschap. Door in te zetten op ‘Open Science’ dragen wij bij aan de kwaliteit en impact van kennis en onderzoek. Onder ander door deze zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te maken. Zo wordt een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar.

Kennisontwikkeling en Open Science

ZonMw wil toegevoegde waarde bieden op het systeem van kennisontwikkeling. Dat doen we door daar actief beleid op te voeren onder de noemer Open Science. Met Open Science wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, burgers en ondernemers. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. Het doel is om de kwaliteit en impact van onderzoek te vergroten. Met impact bedoelen we het benutten van de ontwikkelde kennis in de praktijk, in beleid, in het onderwijs of in nieuw onderzoek.

Via de onderwerpen FAIR-data en Open Access, Erkennen en Waarderen, Participatie en Citizen Science en Diversiteit en Inclusie geeft ZonMw de komende jaren invulling aan Open Science. We voeren de principes van deze onderwerpen ook door in onze subsidieprocedures.

Daarnaast zetten we ons in voor Proefdiervrij onderzoek en garanderen we kwalitatief goed onderzoek door de wetenschap zelf te bestuderen: Onderzoek naar onderzoek. Hieronder vindt u een korte toelichting op de 6 onderwerpen, met een link naar de aparte pagina’s.

FAIR-data en Open Access

Onze publicaties zijn Open Access, waardoor deze voor iedereen online beschikbaar zijn. Ook stimuleren we het herbruikbaar maken van de onderliggende data. Bestaande databestanden benutten kan alleen wanneer de data FAIR zijn: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. In het Nederlands: vindbaar, toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen. Met FAIR-data en Open Access kunnen we de kwaliteit van onderzoeksprojecten verbeteren en innovatie in gezondheid en zorg versnellen.

> Bekijk de pagina over FAIR-datamanagement
> Bekijk de pagina over Open Access

Erkennen en Waarderen

De manier waarop we onderzoekers waarderen, moet recht doen aan al hun kwaliteiten. Tot voor kort werden ze vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties, zoals het aantal publicaties. Met Erkennen en Waarderen hebben we ook oog voor hun talenten op het gebied van onderwijs, impact en leiderschap. En voor hun bijdragen aan Open Science en patiëntenzorg.

> Lees meer over Erkennen en Waarderen

Participatie en Citizen science

Participatie helpt onderzoek, ontwikkel- en innovatieprojecten binnen de gezondheidszorg verder. Door samenwerking met ervaringsdeskundigen sluit onderzoek beter aan op de praktijk. Dat betekent meer concreet resultaat voor iedereen; van wetenschapper tot professional en ervaringsdeskundige.
Citizen Science draait om het meer en beter op elkaar betrekken van burgers en wetenschappelijk onderzoekers. Dat kan van beide kanten, in verschillende gradaties: burger/patiëntparticipatie én wetenschapsparticipatie. Dat is de betrokkenheid en participatie van onderzoekers in burgerinitiatieven op het gebied van kennis en innovatie.

> Lees meer over Participatie en Citizen Science 

Diversiteit en Inclusie

We streven naar een goede kwaliteit van leven en gezondheid voor iedereen. Dus ook voor mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Om dat te bereiken, willen zorgverleners, onderzoekers en anderen stimuleren om rekening te houden met de diversiteit tussen mensen. Want iedereen heeft een andere leeftijd, sociaal-economische status, opleiding, etniciteit, seksuele oriëntatie, geslacht, gender of fysieke en mentale gesteldheid. Wanneer we begrijpen hoe we daarmee rekening kunnen houden, kunnen we gaan toewerken naar een inclusieve samenleving.

> Bekijk de pagina over Diversiteit en Inclusie

Proefdiervrij onderzoek

ZonMw heeft een lange traditie in het stimuleren van alternatieven voor dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. Zo bereiken we nog relevantere onderzoeksresultaten voor de mens. We streven hierbij naar minder gebruik van dierproeven waar mogelijk. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan. 

> Bekijk de pagina over Proefdiervrij onderzoek 

Onderzoek naar Onderzoek

Onderzoek naar Onderzoek bestudeert de wetenschap zelf. Het neemt het bestaande wetenschapssysteem en de wetenschapscultuur onder de loep. Dit soort onderzoek is belangrijk om kwalitatief goed onderzoek te kunnen garanderen. Wij stimuleren onderzoek naar onderzoek voor alle domeinen van de wetenschap.

> Bekijk de pagina over Onderzoek naar onderzoek