Kanker

Het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt neemt toe, en blijft toenemen. Inmiddels treft het 1 op de 3 Nederlanders. Hoe kunnen we kanker voorkomen? Welke ontwikkeling en behandeling kan kanker genezen of het leven met kanker dragelijker maken? Wij financieren daarom een groot aantal kankeronderzoeken om hier antwoord op te krijgen.

Soorten en vormen van kanker

Er zijn veel soorten en vormen van kanker. Wij maken onderzoek mogelijk naar deze verschillende soorten, zoals: alveesklierkanker, asbestkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker, huidkanker en longkanker.  Dat kan gaan van Preventie, diagnostiek, medische behandeling of leven met kanker. Bekijk welke uitkomsten van onderzoek zijn bekroond met een ZonMw-Parel, geïmplementeerd in de (zorg)praktijk of opgenomen in een richtlijn.

Bekijk de verschillende soorten kankeronderzoeken

Preventie van kanker

Leefstijl en kanker

Veel Nederlanders krijgen in hun leven te maken met kanker. Naar verwachting groeit dit aantal de komende jaren. Deze volksziekte heeft een grote impact op de gezondheid van mensen en op hun omgeving. Daarom is naast een goede behandeling, vooral het voorkomen ervan belangrijk. Een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving spelen hierbij een rol.

Screening en bevolkingsonderzoeken

Bij vroegtijdige ontdekking van kanker, is de kans op een succesvolle behandeling groter. Wij leveren kennis op voor bevolkingsonderzoeken, bestaande of innovatieve screeningsmethoden.

Behandeling van kanker

Oncode: innovatieve aanpak kankeronderzoek

Om kanker te slim af te zijn, is het belangrijk om uitstekend oncologisch onderzoek combineren met een excellente valorisatiestrategie. Zo kunnen we nieuwe behandelmethoden zo snel mogelijk in de kliniek krijgen. Daarom dragen we met het programma Oncode bij aan het Oncode Institute.

Geneesmiddelen tegen kanker

Er zijn veel verschillende soorten kanker en veel verschillende geneesmiddelen voor de behandeling ervan. Het inzetten van geneesmiddelen is (naast een operatie en bestraling) de meest bekende tumorgerichte behandeling. Per medicijn verschilt de werking en voor welke soort kanker het kan worden toegepast. Of genezing van kanker mogelijk is, hangt onder andere af van de soort kanker en hoever deze al is gevorderd. Nieuwe mogelijkheden om kanker te behandelen met geneesmiddelen zijn nog steeds in ontwikkeling.

Behandelwijze tegen kanker

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek levert kennis op over welke behandelwijze tegen kanker het beste werkt en wat deze behandeling kost. Daarmee zorgt kennis uit doelmatigheidsonderzoek ervoor dat patiënten de meest optimale zorg krijgen. Ook houden de resultaten uit onderzoek de zorg betaalbaar. Niet doelmatige behandelingen hoeven niet langer gegeven te worden.

Leven met kanker

Palliatieve zorg

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat ze niet meer genezen. Dat betekent niet per se dat iemand snel overlijdt. Bij sommige soorten kanker kunnen patiënten lang blijven leven. Zij krijgen dan palliatieve zorg en behandeling. Dit biedt lichamelijke, maar ook emotionele, spirituele en sociale steun voor hun kwaliteit van leven. De zorgbehoeften, systematische behandeling en wensen en behoeften van patiënt en hun naasten staat voorop.

Kanker en e-health

Patiënten met (ongeneeslijke) kanker zijn veelal kwetsbaar. Vaak is sprake van allerlei lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Zelfmanagement is van belang om hier goed mee om te gaan in het dagelijks leven.
Het Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten en hun partners
zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren.

LearnPAL een mobile learning tool over palliatieve zorg bij kanker. Beide zijn financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.

Corona en kanker

Wat is het effect van vaccinatie bij kankerpatiënten? En welke impact heeft de COVID-19 uitbraak op de zorg voor mensen met (symptomen van) kanker?’ Diverse antwoorden op deze vragen zijn al bekend.

Artikelen

Bekijk meer artikelen