Kanker

Het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt neemt toe, en blijft toenemen. Inmiddels treft het 1 op de 3 Nederlanders. Hoe kunnen we kanker voorkomen? Welke ontwikkeling en behandeling kan kanker genezen of het leven met kanker dragelijker maken? Wij financieren daarom een groot aantal kankeronderzoeken om hier antwoord op te krijgen.

Soorten en vormen van kanker

Er zijn veel soorten en vormen van kanker. Wij maken onderzoek mogelijk naar deze verschillende soorten, zoals: alveesklierkanker, asbestkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker, huidkanker en longkanker. Dat kan gaan van Preventie, diagnostiek, medische behandeling of leven met kanker. Bekijk welke uitkomsten van onderzoek zijn bekroond met een ZonMw-Parel, geïmplementeerd in de (zorg)praktijk of opgenomen in een richtlijn.

Bekijk de verschillende soorten kankeronderzoeken

Preventie van kanker

Screening en bevolkingsonderzoeken

Bij vroegtijdige ontdekking van kanker, is de kans op een succesvolle behandeling groter. Wij leveren kennis op voor bevolkingsonderzoeken, bestaande of innovatieve screeningsmethoden.

Leefstijl en kanker

Veel Nederlanders krijgen in hun leven te maken met kanker. Naar verwachting groeit dit aantal de komende jaren. Deze volksziekte heeft een grote impact op de gezondheid van mensen en op hun omgeving. Daarom is naast een goede behandeling, vooral het voorkomen ervan belangrijk. Een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving spelen hierbij een rol.

Projecten over kanker en leefstijl:

Behandeling van kanker

Oncode: innovatieve aanpak kankeronderzoek

Om kanker te slim af te zijn, is het belangrijk om uitstekend oncologisch onderzoek combineren met een excellente valorisatiestrategie. Zo kunnen we nieuwe behandelmethoden zo snel mogelijk in de kliniek krijgen. Daarom dragen we met het programma Oncode bij aan het Oncode Institute.

Oncode Institute zet zich in voor het begrijpen van kanker door gedurfd onderzoek te ondersteunen en ontdekkingen snel om te zetten in oplossingen voor patiënten. Samenwerking is cruciaal om kanker te verslaan. Oncode Institute heeft een unieke positie op het snijvlak van academisch onderzoek, de kliniek en de industrie, en betrekt actief patiënten voor een geïntegreerde aanpak.

Het instituut bundelt krachten met 12 Nederlandse onderzoeksinstituten en brengt topkankeronderzoekers samen en verbindt uitmuntend oncologisch onderzoek met een sterke interne valorisatiestrategie. Het doel? Baanbrekende ontdekkingen vertalen naar nieuwe diagnostiek en behandelingen voor kankerpatiënten, met als uiteindelijk streven een toekomst waarin iedereen kanker kan overleven met de best mogelijke levenskwaliteit.

Lees het Wereldkankerdag-interview met Chris De Jonghe, de Valorization Director van Oncode Institute, waarin ze uitlegt wat valorisatie is, waarom het bijdraagt aan oplossingen voor kankerpatiënten, en waarom dit werk zo belangrijk voor haar is.

Geneesmiddelen tegen kanker

Er zijn veel verschillende soorten kanker en veel verschillende geneesmiddelen voor de behandeling ervan. Het inzetten van geneesmiddelen is (naast een operatie en bestraling) de meest bekende tumorgerichte behandeling. Per medicijn verschilt de werking en voor welke soort kanker het kan worden toegepast. Of genezing van kanker mogelijk is, hangt onder andere af van de soort kanker en hoever deze al is gevorderd. Nieuwe mogelijkheden om kanker te behandelen met geneesmiddelen zijn nog steeds in ontwikkeling.

Behandelwijze tegen kanker

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek levert kennis op over welke behandelwijze tegen kanker het beste werkt en wat deze behandeling kost. Daarmee zorgt kennis uit doelmatigheidsonderzoek ervoor dat patiënten de meest optimale zorg krijgen. Ook houden de resultaten uit onderzoek de zorg betaalbaar. Niet doelmatige behandelingen hoeven niet langer gegeven te worden.

Projecten over doelmatige interventies bij kanker

Projecten over de behandeling van kanker

Afbeelding

PATH: kanker gericht behandelen door moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek is essentieel om te bepalen welke patiënten baat bij doelgerichte kankerbehandelingen zullen hebben. Uit de PATH-studie blijkt dat deze vormen van diagnostiek in Nederland van goede kwaliteit zijn maar helaas nog niet iedere patiënt bereikbaar. De leercurve wordt echter steeds steiler, ziet Katrien Grünberg.
Afbeelding

‘Innovatieve diagnostiek bij kanker vraagt om systeemtransformatie’

Whole genome sequencing (WGS) is een diagnostische methode om het hele tumor-DNA in één keer in kaart te brengen. WGS wordt steeds goedkoper. Toch is het ingewikkeld om het in te voeren als een te bekostigen zorgproduct. Daarvoor moeten we naar andere manieren van evaluatie, meent Geert Frederix.

Leven met kanker

Kanker en werk

Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen in de werkende fase van hun leven de diagnose kanker. Het nieuwe programma Kanker en Werk heeft als doel om de informatievoorziening rondom kanker en werk te verbeteren, door bestaande kennis te bundelen, toegankelijker te maken en beter te benutten. Hierdoor wordt de kansen op een succesvolle terugkeer naar werk vergroot.

De impact van kanker binnen het gezin

Een kankerdiagnose bij één van de ouders is ingrijpend voor het hele gezin. Een aanzienlijk deel van de ouders en kinderen ontwikkelt psychosociale problemen, zoals depressieve- of traumatische stressklachten. Met vroege systematische screening kunnen risicofactoren bij gezinnen in kaart gebracht worden en kan zorg geboden worden die past bij de behoefte van het gezin. Bekijk ook de Podcast over dit project: De impact van kanker binnen het gezin - Jong Geleerd | Podcast on Spotify

Kanker en e-health

Patiënten met (ongeneeslijke) kanker zijn veelal kwetsbaar. Vaak is sprake van allerlei lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Zelfmanagement is van belang om hier goed mee om te gaan in het dagelijks leven. Het Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten en hun partners een compleet en persoonlijk overzicht krijgen van de mogelijkheden voor begeleidende zorg. De LearnPAL is een online hulpmiddel met uiteenlopende modules en tips voor studenten en docenten over lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg.

Doorleven met kanker

Doorlevers zijn mensen met ongeneeslijke kanker, die dankzij nieuwe medische behandelingen, langer leven. Een mooie ontwikkeling die tegelijkertijd grote uitdagingen met zich meebrengt. Vanuit praktijkervaringen van zorgprofessionals en de ervaringsverhalen van doorlevers zelf weten we dat doorlevers op zoek zijn naar hoe ze een balans kunnen vinden tussen doorleven enerzijds en rekening houden met de onvermijdelijke afloop, het overlijden, anderzijds. Lees meer over dit project.

Palliatieve zorg

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat ze niet meer genezen. Dat betekent niet per se dat iemand snel overlijdt. Bij sommige soorten kanker kunnen patiënten lang blijven leven. Zij krijgen dan palliatieve zorg en behandeling. Dit biedt lichamelijke, maar ook emotionele, spirituele en sociale steun voor hun kwaliteit van leven. De zorgbehoeften, systematische behandeling en wensen en behoeften van patiënt en hun naasten staat voorop.

Corona en kanker

Wat is het effect van vaccinatie bij kankerpatiënten? En welke impact heeft de COVID-19 uitbraak op de zorg voor mensen met (symptomen van) kanker?’ Diverse antwoorden op deze vragen zijn al bekend.

De corona crisis heeft invloed gehad op het diagnostisch traject bij kanker. Patiënten hebben vooral tijdens de eerste golf de huisarts gemeden, ook bij zogenaamde ‘alarmsymptomen’ voor kanker. Lees er meer over in deze blog.

Na een kankerbehandeling krijgen patiënten frequent nog controles (=follow up). Deze controles hebben het doel om terugkeer van ziekte te vinden en nazorg te leveren. Tijdens de crisis werden we gedwongen om veel afspraken af te zeggen. Hierdoor hebben patiënten minder controles gehad of in een andere vorm (bijv telefonisch). We hebben laten onderzoeken hoe de COVID follow up zorg er precies uit zag, en wat het effect hiervan is geweest. Duurde het langer voordat terugkeer van ziekte werd vastgesteld? En wat waren de ervaringen van patiënten? We willen meer leren over wat belangrijk is in de follow up zorg: wat hebben patiënten echt nodig en hoe moeten we dit dan organiseren? Lees er meer over.

Artikelen

Bekijk meer artikelen