Beveiliging van ICT-systemen

Heeft u een zwakke plek in 1 van onze systemen of websites gezien? Maak hier een melding van.

Kwetsbaarheid melden

ZonMw werkt continu aan de beveiliging van zijn ICT-systemen. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in 1 van onze systemen of websites voorkomt. Ziet u zo’n zwakke plek? We stellen het zeer op prijs als u hier melding van maakt. Door de kwetsbaarheid te melden, voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u ZonMw in staat om eerst maatregelen te treffen. 

ZonMw hanteert de Leidraad Responsible Disclosure Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure | Publicatie | Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc.nl) voor de afhandeling van deze meldingen. 

Meld kwetsbaarheid