Bewegen

Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede lichamelijke en mentale gezondheid. Het verkleint de kans op chronische ziekten en dementie. Bewegen speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en bij gezond oud worden. Om de beweegdeelname in Nederland te verhogen investeren wij in onderzoek en innovatie.

Bewegen in het dagelijks leven

Met kennis en innovaties proberen we bewegen in het dagelijks leven te stimuleren. We doen dat met kennisvouchers die goede (lokale) initiatieven verder helpen en zorgen dat die kennis op andere plekken kan worden toegepast. Dat doen we met de kennis- en implementatie impuls bewegen in het dagelijks leven.

Kinderen en bewegen

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Hun motorische vaardigheden gaan achteruit en overgewicht bij kinderen neemt toe. Enkele oorzaken daarvan zijn de digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. Met MOOI in Beweging zoeken we oplossingen  die kinderen en hun ouders helpen van jongs af aan vaardig te bewegen. MOOI in Beweging

Bewegen in de wijk

Gemeenten spelen een belangrijke rol in een betere gezondheid van hun inwoners en in het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen wijken. Onderzoekers ontwikkelen handzame kennis voor gemeenten om in de wijk kansen te creëren voor betere gezondheid. Er zijn verschillende manieren waarop gemeenten aan de slag kunnen met een gezonde wijk.

Living labs sport en bewegen

Gemeenten zetten steeds meer lokale vernieuwers, verbinders én inwoners in om mensen in beweging te krijgen. Dat doen ze vaak met living labs sport en bewegen. We financieren deze labs samen met Sportinnovator. De labs zoeken naar innovaties en testen deze ook direct in de praktijk. Living Labs Sport en Bewegen

Erkende interventies

Met behulp van preventief gemeentebeleid kunnen gemeenten het gebruik van erkende interventies stimuleren en een brede lerende aanpak bevorderen in gemeentelijke preventieprojecten. Zo zet regio IJsselland en de achterhoek bijvoorbeeld in op lichamelijke beweging en sociaal actief zijn, omdat dit bijdraagt aan goede gezondheid in de breedste zin. In hun project brengen zij kwetsbare bewoners, zoals ouderen, letterlijk én figuurlijk in beweging.

Bewegen in de zorg

Het is bekend dat dagelijks bewegen en sporten goed is voor de gezondheid. Dat geldt ook voor patiënten. Het is belangrijk om zo vitaal mogelijk te zijn vóór de behandeling en zeker ook na de behandeling Bewegen en sporten is echter nog geen integraal onderdeel van de zorg en behandeling. Met MOOI in Beweging proberen we daar verandering in te brengen.  MOOI in Beweging

Bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl verkleint de kans op ziekten en chronische aandoeningen. We signaleren welke kennis nog nodig is over leefstijl en verstrekken subsidies. Om integrale samenwerking te versterken, om onderzoekers kennis te laten ontwikkelen en om professionals te stimuleren de kennis te gebruiken in de praktijk. Leefstijl

Overgewicht terugdringen

Vooral samenwerken en een integrale aanpak zijn belangrijk bij het terugdringen van overgewicht. Het is een complex probleem. Onderzoek zorgen voor nieuwe inzichten en kennis om het aan te pakken en om een gezonde leefstijl te stimuleren. Van het volhouden van gezond gedrag tot gezonde voeding en bewegen. Overgewicht

Gezonde leefomgeving

Kunnen gemeenten met behulp van een omgevingsgerichte aanpak in de fysieke ruimte hun inwoners aanzetten tot meer en actiever bewegen? En zo ja, welke gezondheidseffecten heeft dit? Onderzoek achterhaalt bijvoorbeeld welke interventies aantoonbaar werken om beweeggedrag te stimuleren in de wijk. Gezonde Leefomgeving 

Gecombineerde leefstijlinterventie

De basisverzekering vergoedt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deze combinatie van gezonder eten, meer bewegen en individuele begeleiding zorgt voor gedragsverandering en het bereiken van een gezonde leefstijl. De interventie is erkend door RIVM Centrum Gezond Leven. Gecombineerde leefstijlinterventie

Sport

We streven naar een Nederland waar sport en bewegen altijd en overal kan en voor iedereen bereikbaar is. Uiteraard is van belang dat sport ook leuk, veilig en inclusief is. Dat doen we door bij te dragen aan de kennisopbouw en door het versterking van de sport- en beweegdeelname. Sport

Sport en sportief bewegen: voor iedereen op elk niveau

Innovatieve ontwikkelingen spelen een cruciale rol om sporten en bewegen voor iedere Nederlander toegankelijk, makkelijk, plezierig en veiliger te maken. Samen met innovators, ondernemers, gemeenten en sportorganisaties werken we aan vernieuwing in de sport. Met als voornaamste doel om ervoor te zorgen dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. We delen graag een aantal door Sportinnovator gesteunde projecten en innovaties die bijdragen aan een inclusiever, toegankelijker en veiliger sportklimaat. Lees meer over sport en sportief bewegen: voor iedereen op elk niveau

Relevante artikelen

Dit is de rol van sport en bewegen bij preventie

Bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl. Het speelt daarmee een belangrijke rol in preventie. Wat is de positieve invloed van sport en bewegen binnen collectieve preventie? Lees hier meer.

Stimuleren van meer en beter bewegen op school en schoolomgeving

De school is dé plek om op een structurele manier bij kinderen voor voldoende en goed bewegen te zorgen. Dit vraagt  een structurele samenwerking zowel binnen als buiten de school. Om de lokale samenwerking op dit thema te stimuleren is een handreiking voor professionals ontwikkeld. Lees hier meer.

Global status report on physical activity 2022

Bijna 500 miljoen mensen wereldwijd zullen door gebrek aan beweging hartziekten, obesitas, diabetes of andere welvaartziekten ontwikkelen, stelt de WHO. In hun 'Global status report on physical activity 2022' benadrukt zij dat landen sneller en beter moeten inzetten op beleid dat mensen helpt om meer te bewegen. Lees hier meer.

Zo kunnen games ouderen in beweging brengen

Steeds vaker worden games gebruikt om jongeren in beweging te krijgen. Is gamen ook geschikt voor andere doelgroepen? Het korte antwoord: ja. Zorgprofessionals proberen al jaren om ouderen meer in beweging te krijgen. In dit artikel op allesoversport.nl krijgt u onder meer inzicht in de effectiviteit van beweeggames voor het bevorderen van beweeggedrag van 65-plussers. Lees hier meer.