Jeugd

Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. En hun talenten kunnen ontwikkelen. Om ouders en de jeugd hierin te ondersteunen is het gebruik van actuele kennis en goede samenwerking noodzakelijk. Daarom investeren wij in kennis en innovaties door en voor het brede jeugdveld.

Kennis voor het brede jeugdveld

Met kennis die wordt opgedaan ondersteunt ZonMw (aankomend) professionals, onderzoekers, beleidsmakers, gemeenten en opleidingen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdhulp en het preventieve jeugdveld. Daarbij staat de wetenschappelijke onderbouwing voorop. Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd geven we jongeren een unieke kans hun talenten  te ontwikkelen.

Uitgelicht

Afbeelding
MDT Impuls

MDT vergroot de wereld van jongeren

Het Friese MDT-project ‘Zoek het uit!’ draagt bij aan de talentontwikkeling van jongeren, én aan beleidsthema’s die spelen in de regio. ‘Bij ons MDT-project gaat het onder meer over thuiszitters, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en eenzaamheid bij jongeren.' Lees het artikel
Afbeelding
JGZ-richtlijnenproces

Van JGZ-richtlijnen naar actuele modules

De JGZ-richtlijnen krijgen een update en worden modules. Dit maakt ze makkelijker in gebruik en onderhoud. Zo blijven de modules actueel, en sluiten ze aan bij de laatste innovaties. Bekijk de infographic.


Mentale gezondheid van jongeren

Veel jongeren kampen met mentale problemen. Een deel van hen heeft professionele hulp nodig, bijvoorbeeld in de jeugd-ggz. Anderen zijn gebaat bij lichte ondersteuning of preventieve jeugdhulp. Het is belangrijk om te onderzoeken wat het beste werkt om de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te ondersteunen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor effectieve samenwerking, met jongeren, tussen volwassenen-ggz en jeugd-ggz of in de regio? En hoe zorgen we voor een samenleving waar alle jongeren zich thuis voelen, ook met een psychische kwetsbaarheid? 

Jongerenparticipatie in onderzoek

Samenwerken met jongeren aan onderzoek is belangrijk. De aanpak en uitkomsten sluiten dan beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Steeds meer jeugdonderzoekers betrekken jongeren daarom actief bij hun projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat participatie ook echt van betekenis is voor alle partijen? We delen graag onze kennis op jongerenparticipatie in onderzoek.

Jeugdgezondheidzorg

Als JGZ-professional werken volgens de laatste wetenschappelijk inzichten? Met kennisontwikkeling en richtlijnen dragen we bij aan vakkundigheid van professionals in de jeugdgezondheidszorg. Zodat de JGZ haar preventieve rol in de zorg voor kinderen en jongeren in Nederland nog beter kan uitvoeren.

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd

In een regionale kenniswerkplaats jeugd werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Samen pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd.

Maatschappelijke diensttijd

De Maatschappelijke diensttijd (MDT) maakt de samenleving sterker door de inzet van jongeren. Tijdens hun MDT ontwikkelen jongeren hun talenten en ontmoeten ze anderen, terwijl ze zich inzetten voor de samenleving. MDT biedt hierdoor kansen voor maatschappelijke organisaties, gemeenten, het onderwijs, het bedrijfsleven én jongeren.

Benieuwd wat MDT kan betekenen voor jongeren in uw omgeving? Maatschappelijke organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen nu subsidie aanvragen voor een kortlopend MDT-project. Dit biedt de mogelijkheid om kennis te maken met MDT. Lees hier meer over de openstaande subsdidieoproepen

Kindermishandeling

Wetenschappelijk onderzoek is van grote waarde voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling. En dat is belangrijk, want de mishandeling van een kind is heel ingrijpend. Ook op latere leeftijd. Daarom ondersteunen we professionals met kennis die hen helpt in hun dagelijkse werkpraktijk wanneer zij hiermee te maken krijgen.

Huiselijk geweld

Jaarlijks worden zo’n 1,2 miljoen personen slachtoffer van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. De schade die hiermee wordt veroorzaakt is groot. Evenals de complexiteit van de problemen. Dat vraagt om een integrale aanpak. Onderzoek ondersteunt hierbij.

Kansrijke start

Voor een goede zwangerschap en een kansrijke start voor het kind zijn verschillende factoren belangrijk. Zoals goede geboortezorg. Maar ook gezonde leefomstandigheden en een gezonde leefstijl van de moeder en vader. Met name bij gezinnen in kwetsbare situaties kan dit laatste nog sterk verbeterd worden.