Inbedding van preventie in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Deze projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

Afbeelding
Jannet de Jonge

Interview Jannet de Jonge

In het hoger onderwijs in de gezondheidszorg en sociaal domein, leren (toekomstige) professionals in gesprek te gaan met cliënten over een gezondere leefstijl én hoe ze samenwerken met andere professionals in de ondersteuning.
Afbeelding

Interview Jacky Lagendijk

In de opleidingen tot kraamverzorgenden, verzorgenden en artsen was weinig aandacht voor de invloed van de sociaaleconomische status. De e-learning Sociale verloskunde brengt daar nu verandering in.
Afbeelding

Interview Stef Kremers

De motivatie en handelingsvaardigheden van professionals vergroten rondom preventie en gezondheidsbevordering? Dat kan door het structureel inzetten van een serious game in het post-initieel onderwijs.
Afbeelding

Interview Irene Slootweg

Samen leren staat centraal in deze nascholing om preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen (t/m 12 jaar) aan te pakken. De nascholing wordt ontwikkeld in co-creatie.
Afbeelding
Saskia Idink

Interview Saskia Idink

Zes ROC’s implementeren het gedachtengoed van positieve gezondheid in het beroepsonderwijs binnen de opleidingen zorg, welzijn, bewegen en voeding. Ze bundelen kennis en krachten en zorgen voor een landelijke versnelling.
Afbeelding

Interview Steven Bunt en Katrien Colman

In de regio Appingedam wordt een onderwijsprogramma gerealiseerd waarin studenten met stakeholders en burgers complexe preventievraagstukken uit de praktijk oplossen
Afbeelding

Interview Anna Kersten

Er is toenemend besef dat gezondheidsproblemen preventief domeinoverstijgend aangepakt moeten worden’, zegt Anna Kersten - projectleider van het project ‘Ontwikkeling van evidence based preventieonderwijs in de geneeskundeopleiding’.
Afbeelding

Interview Canan Ziylan

‘De oorzaken en gevolgen van ondervoeding zijn soms moeilijk te onderscheiden. Vaak is sprake van een negatieve vicieuze cirkel’ vertelt Canan Ziylan. Ze doet onderzoek naar adequate leefstijl bij senioren. Wat maakt dit project grensverleggend?
Afbeelding
Hans Roskam

Relevant en praktijkgericht gezondheidsonderwijs

Onderwijs is een belangrijk middel om kennis van preventie meer te laten landen in de praktijk. Commissielid Hans Roskam beoordeelde aanvragen van 2 subsidierondes gericht op vernieuwing en samenwerking in het onderwijs.

Kennisbenutting en Implementatie

Deze projecten zijn gehonoreerd binnen de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie. Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers. Deze 8 projecten ontvingen subsidie vanuit de ronde ‘Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen’.