Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen

ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes.

Nieuwe financieringsmogelijkheden

Implementatie van AMR kennis in de praktijk

uur

Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma Antimicrobiële Resistentie 3 (2022-2025). Het doel van deze subsidieoproep is het verbeteren van het gebruik...

Programma:

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik - Systeeminbedding Cirkel van Gepast Gebruik: Agenderen batch 2

uur

Het betreft een oproep op uitnodiging. Alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen van ZonMw op voordracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik...

Programma:

Subsidieoproep - ZonMw Open Competitie 2024

uur

ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is...

Consortia 'Samen lerend doen wat werkt in de jeugdsector'

uur

Doel van deze oproep is om in consortia impact te realiseren door bij te dragen aan het oplossen van een urgent maatschappelijk vraagstuk in de jeugdsector. De...

Programma:

Prestatiecall wintersporten - innovatie voor goud

uur

Sportinnovator richt zich in samenwerking met NOC*NSF (TeamNL) met deze subsidieoproep op het aanjagen van innovatie bij wintersporten om bij te dragen aan...

Programma:

Subsidieoproep Werkpakket 4: Veelbelovende innovatieve therapieën - Voorbereidende fase (fase 1)

uur

Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 4: ‘Veelbelovende innovatieve therapieën’ van het OPD. Dit werkpakket heeft als doel het zo ver...

Programma:
Man loopt met blindengeleidehond het stadhuis uit.
1 / 3

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is toegankelijk, veilig, bereikbaar en duurzaam. In de videopodcast ‘Hoe toegankelijk is jouw gemeente?’ vertellen beleidsmakers en ervaringsdeskundigen hoe gemeentes toegankelijker kunnen worden voor mensen met een beperking. Kijk of luister de podcast en vind meer informatie en tips op onze website.

Ga naar de podcast
Oudere mannelijke patient ligt in bed en is samen met zijn vrouw in gesprek met een zorgprofessional.
2 / 3

Passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Bij Passende zorg gaat het over gezondheid in plaats van ziekte, om de juiste zorg op de juiste plek, waarde gedreven zorg (van goede kwaliteit, effectief en met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen) en om zorg die samen met en rondom de patiënt tot stand komt.

Lees meer over Passende zorg
Dokter en oudere vrouw die gezichtsmasker dragen
3 / 3

COVID-19

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, de maatschappij en de economie. Veel onderzoek was en is nodig om kennis te ontwikkelen over vaccins, zorg voor patiënten, preventie, Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Maar ook, hoe kunnen we mogelijke toekomstige pandemieën voorkomen en bestrijden? En welke kennisontwikkeling en krachtenbundeling is nodig om de maatschappij beter voor te bereiden?

Lees meer over onderzoek naar COVID-19

Nieuws

Het laatste nieuws van ZonMw over onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs in de gezondheidszorg.

Bekijk meer berichten

Artikelen

Achtergrondinformatie over de resultaten van de gefinancierde projecten.

Bekijk meer artikelen

Agenda

Bekijk alle bijeenkomsten en evenementen van ZonMw.

Bekijk meer evenementen