Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen

ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes.

Nieuwe financieringsmogelijkheden

uur

Akwa GGZ (alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling. Zij...

Programma:
uur

Binnen deze ronde kan subsidie worden aangevraagd door consortia die onderzoek gaan doen naar professionalisering en lerende organisaties in het jeugdveld...

Programma:
uur

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze subsidieoproep is gericht op...

Programma:
uur

Je wil de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Maar onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen of hulpmiddelen is duur...

Programma:
uur

Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend...

uur

Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Deze...

Programma:
1 / 3

Passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Bij Passende zorg gaat het over gezondheid in plaats van ziekte, om de juiste zorg op de juiste plek, waarde gedreven zorg (van goede kwaliteit, effectief en met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen) en om zorg die samen met en rondom de patiënt tot stand komt.

Lees meer over Passende zorg
2 / 3

COVID-19

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, de maatschappij en de economie. Veel onderzoek was en is nodig om kennis te ontwikkelen over vaccins, zorg voor patiënten, preventie, Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Maar ook, hoe kunnen we mogelijke toekomstige pandemieën voorkomen en bestrijden? En welke kennisontwikkeling en krachtenbundeling is nodig om de maatschappij beter voor te bereiden?

Lees meer over onderzoek naar COVID-19
3 / 3

Gezonde leefomgeving

Een Gezonde leefomgeving (GLO) omschrijven we als een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl met beweging, ontspanning en een gezond voedselaanbod mogelijk maakt. Een gezonde leefomgeving is toegankelijk, veilig, bereikbaar en duurzaam. Onze leefomgeving kan positief bijdragen aan onze gezondheid door gezond gedrag te bevorderen en door blootstelling aan gezondheidsrisico’s te beperken.

Lees meer over Gezonde leefomgeving

Artikelen

Achtergrondinformatie over de resultaten van de gefinancierde projecten.

Bekijk meer artikelen

Agenda

Bekijk alle bijeenkomsten en evenementen van ZonMw.

Bekijk meer evenementen