Internationaal

ZonMw is een partner in diverse internationale initiatieven, al dan niet medegefinancierd door de Europese Commissie.

Internationale programma’s en projecten

Voorbeelden van programma's en projecten internationaal waarin ZonMw participeert zijn de Europese partnerschappen. Deze partnerschappen zijn onderdeel van Horizon Europe. Horizon Europe is het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie dat loopt van 2021 tot en met 2027. Dit programma bouwt voort op het succes van Horizon 2020, waarin ZonMw ook participeerde. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

ZonMw neemt onder Horizon Europe deel aan de zogeheten co-funded partnerschappen. De co-funded partnerschappen worden gevormd door een coalitie van onderzoeksfinanciers en publieke partners uit meerdere Europese landen. Zij brengen nationale budgetten en beleid samen met EU-beleid en -budget. De co-funded partnerschappen programmeren en financieren gezamenlijk transnationaal, impact-oriented en mission-driven thematisch onderzoek.

Nederlandse onderzoekers kunnen met onderzoekers, maatschappelijke en/of industriële partijen uit de deelnemende landen gezamenlijk onderzoeksvoorstellen indienen. De Europese Commissie zorgt voor co-financiering van de partnerschappen en vergroot daarmee de totale beschikbare gelden voor grensoverschrijdende onderzoekssamenwerking.

Naast inzet voor Horizon Europe is ZonMw partner in verschillende internationale samenwerkingen. Denk hierbij aan samenwerkingen op gebied van beleid, reserach infrastructuur of uitwisseling tussen funding organisaties onderling.

De transnationale calls for proposals worden door alle partnerlanden gezamenlijk ontwikkeld en gerealiseerd. ZonMw levert hieraan een constructieve bijdrage. Voor elk van de Europese partnerschappen waar ZonMw aan deel neemt is een vertegenwoordiger aangesteld die zorgt voor nationale en Europese afstemming. Meer informatie en contact gegevens zijn te vinden op de pagina’s van de verschillende partnerschappen. Met algemene vragen over de ZonMw deelname aan de Europese partnerschappen kunt u contact opnemen met international@zonmw.nl. Voor specifieke vragen over één van de huidige partnerschappen kunt u contact opnemen met de contactpersoon die op de betreffende programmapagina vermeld wordt.

Internationaal aanvraagproces

Internationale subsidierondes volgen een andere procedure dan de standaard ZonMw rondes. De basisstappen van een internationale subsidieronde worden uitgelegd in de animatie hieronder. Heb je na het kijken van de animatie toch nog vragen? Bekijk dan de infographic of neem contact op.

Artikelen

Bekijk meer artikelen