Organisatie

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen doen we binnen de gehele kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot implementatie. Het brede werkterrein van de gehele kennisketen maakt ZonMw uniek als organisatie. Hoe onze organisatie in elkaar zit en wat onze werkwijze is, vindt u op deze pagina.

Breed werkterrein

Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleren en financieren wij kennisontwikkeling op het gebied van  gezondheid, zorg en welzijn. Daarnaast stimuleren we het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar kennis nodig is. Zo blijven we inspelen op de veranderende wereld om ons heen.

We vergroten relevantie, kwaliteit en impact van kennis en innovaties en versnellen de praktijktoepassingen om zo bij te dragen een goede gezondheid voor iedereen.  Daarbij ondersteunen we als organisatie de gehele kennisketen; van fundamenteel onderzoek, tot praktijkgericht- en actieonderzoek tot implementatieprojecten.

Binnen de organisatie staan maatschappelijk relevante thema’s centraal. Deze thema’s worden – in de vorm van programma’s – binnen  verschillende clusters uitgevoerd. Elk cluster heeft zijn eigen team met leidinggevende. De stafafdelingen Beleid, Advies en Strategie (BAS) en Bedrijfsvoering ondersteunen de organisatie. De organisatie als geheel staat onder leiding van algemeen directeur Véronique Timmerhuis. Zij werkt daarin samen met het managementteam dat bestaat uit twee directeuren programma’s, die de inhoudelijke clusters aansturen, en de afdelingshoofden BAS en Bedrijfsvoering. Het ZonMw-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van ZonMw.

Organogram

Afbeelding
Een organogram van de organisatie van ZonMw. Begint met bestuur, daaronder directie en daaronder de afdelingen

Bestuursleden

Afbeelding
Portretfoto van Huib Pols
prof. dr. H.A.P. (Huibert) Pols
Vicevoorzitter
Afbeelding
Portretfoto van bestuursvoorzitter Arfan Ikram
prof. dr. M.A. (Arfan) Ikram
Voorzitter
Afbeelding
Portretfoto Edwin Maalderink
Penningmeester drs. H.G. (Edwin) Maalderink
Afbeelding
Portretfoto Marijn van Ballegooijen
dr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen
Afbeelding
Portretfoto van Carlijn Bouten
prof. dr. C.V.C. (Carlijn) Bouten
Afbeelding
Portretfoto Sander Hilberink
dr. S.R. (Sander) Hilberink
Afbeelding
Portretfoto Wilco Peul
prof. dr. W.C. (Wilco) Peul
Afbeelding
Portretfoto van Moniek Pieters
dr. ir. M.N. (Moniek) Pieters
Afbeelding
Portretfoto Marlies Schijven
prof. dr. M.P. (Marlies) Schijven
Afbeelding
Portretfoto Bart-Jan Kullenberg
prof. dr. B.J. (Bart-Jan) Kullberg
voorzitter Gezondheidsraad
Waarnemer

Directeur

Afbeelding
portret van directeur ZonMw Véronique Timmerhuis
Véronique Timmerhuis

Managementteam

Afbeelding
Portretfoto van MT-lid Rob van Hemert
Rob van Hemert
Hoofd Bedrijfsvoering
Afbeelding
Portretfoto van MT-lid Loes van Herten
Loes van Herten
Hoofd Beleid, Advies en Strategie
 
 
 
 

 

 

Afbeelding
Portretfotot MT-lid Marielle Snijders
Mariëlle Snijders
Directeur programma's
Afbeelding
Portretfoto van Merik Seven, directeur programma's ZonMw
Merik Seven
Directeur programma's

   

 

 

 

 

Het bestuursreglement bevat de werkwijze van het bestuur; de instelling, samenstelling en werkwijze van programmacommissies en de taken en bevoegdheden van de directeur.

De werkwijze van ZonMw

Op verzoek of in  opdracht van het ministerie van VWS,  NWO en andere organisaties ontwerpt  ZonMw programma’s, veelal rond specifieke thema’s waarop gerichte kennisontwikkeling nodig is. Dat kan ook zijn vanuit een door ZonMw gesignaleerd maatschappelijke opgave of uitdaging.

ZonMw maakt  vervolgens in een programma zichtbaar welke kennis nodig is om een oplossing voor het vraagstuk of de uitdaging dichterbij te brengen. Voor zo’n programma is subsidie beschikbaar. Onderzoekers (van fundamenteel tot toegepast), zorgverleners en instellingen gericht op gezondheid, zorg en welzijn met ideeën die aansluiten bij een programma, kunnen vervolgens een projectvoorstel indienen en subsidie aanvragen. Daarmee kunnen zij onderzoek doen of vernieuwingen ontwikkelen, testen en uitvoeren.

Ieder programma heeft zijn eigen doelstellingen, kwaliteitscriteria en deadlines. Een deskundige commissie, geadviseerd door onafhankelijke experts (referenten) beoordeelt en selecteert de voorstellen.

Hoe u in aanmerking komt voor een subsidie leest u op de pagina 'Hoe werkt subsidie aanvragen?'.

Werken bij ZonMw

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren? Kijk dan eens naar onze vacatures.

In welke functie u ook start, u krijgt van ons de kans om te groeien en u verder te ontwikkelen. We gaan uit van uw talenten en bieden volop ruimte voor eigen initiatief in een open en collegiale en informele sfeer.