Inkoop en aanbesteden

ZonMw zoekt graag de samenwerking op bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking met ondernemers en non-profitorganisaties, als binnen de eigen organisatie. Hoe we dat doen en wat ons beleid en onze voorwaarden hierin zijn vindt u op deze pagina.

Inkoop- en aanbestedingenbeleid

Omdat we zoveel inkopen, vinden we het belangrijk dat dit op een professionele manier gebeurt. Daarom kopen wij rechtmatig, rechtvaardig en doelmatig in. Dit doen we onder andere door:

 • het naleven van wet- en regelgeving en het nakomen van gemaakte afspraken;
 • duurzaam en maatschappelijk verantwoord in te kopen;
 • het vinden van de leverancier met de meest geschikte dienstverlening of product tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding;
 • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding;
 • rechtmatig en doelmatig inkopen;
 • een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn;
 • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als voor ZonMw;
 • met de beschikbare middelen maximale waarde voor ZonMw creëren.

De overige doelen die ZonMw met haar inkopen heeft, staan beschreven in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

ZonMw is bij het inkopen van leveringen, diensten en werken gebonden aan (Europese) wet- en regelgeving. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) valt ZonMw onder de werking van Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/27/EG) en de herziene Aanbestedingswet 2012.

Algemene inkoopvoorwaarden

Naast het inkoop- en aanbestedingsbeleid maakt ZonMw gebruik van de volgende inkoopvoorwaarden, afhankelijk van soort opdracht:

 • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) d.d. 3 mei 2018;
 • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI) d.d. 3 mei 2018, bij complexe en omvangrijke opdrachten;
 • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten (Arbit 2022), voor de inkoop van IT-opdrachten.

Inhuur van tijdelijke externe werknemers

Voor de inhuur van tijdelijk extern personeel maakt ZonMw gebruik van twee overeenkomsten.

 • Tot en met schaal 8 is het uitzendbureau Driessen de gecontracteerde partij voor bemiddeling van vacatures. 
 • Voor tijdelijk extern personeel vanaf schaal 9 publiceert ZonMw de vacatures via Flextender, hét inhuurplatform voor de publieke sector. U kunt zich als zelfstandige professional of leverancier van personeel eenvoudig inschrijven en reageren op aanvragen voor inhuur. Kijk voor meer informatie op www.flextender.nl

Facturen indienen

Heeft u een factuur voor ZonMw? Stuurt u deze dan bij voorkeur met verwijzing naar de opdrachtbrief en het Inkoopordernummer aan:
ZonMw
Afdeling Financiën
Postbus 93138
2509 AC Den Haag
E-mailadres: facturen@zonmw.nl

Klachtenmeldpunt en klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een inkoop- of aanbestedingsprocedure. U kunt dan een klacht indienen. Zo zorgen we dat klachten niet onnodig aan de rechter worden voorgelegd, maar in onderling overleg snel en laagdrempelig worden opgelost.

U kunt uw klacht indienen bij ons klachtenmeldpunt: klachtenmeldpuntinkoop@zonmw.nl.

Wij nemen uw klacht zo spoedig als mogelijk in behandeling. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost. ZonMw vermeldt bij elke aanbesteding in de aanbestedingsstukken waar en op welke wijze u een klacht kunt indienen.

Juridisch kader bij aanbestedingen

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden.

Het belangrijkste wettelijk kader bij aanbestedingen bestaat momenteel uit:

Bron: Pianoo