Maatschappelijke opgaven

De gezondheidszorg kent complexe maatschappelijke opgaven én wetenschappelijke vraagstukken. Door te begrijpen wat er leeft in de samenleving kunnen we samen met onze partners werken aan oplossingen.

Focus op maatschappelijke opgaven voor betere gezondheid

We weten welke kennis nodig is, brengen belangrijke ontwikkelingen bij de juiste mensen onder de aandacht en brengen kwalitatief goede, relevante én toepasbare kennis naar de praktijk. Zo hebben we een wezenlijke impact op het verbeteren van de gezondheid en zorg voor iedereen.

De opgaven waar we nu voor staan in zorg, gezondheid en welzijn zijn talrijk. ZonMw richt zich als verbinder van kennis en organisaties op actuele maatschappelijke opgaven als Passende zorg, Gezonde leefomgeving en COVID-19.

Gezonde leefomgeving

Een Gezonde leefomgeving (GLO) omschrijven we als een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl met beweging, ontspanning en een gezond voedselaanbod mogelijk maakt. Een gezonde leefomgeving is toegankelijk, veilig, bereikbaar en duurzaam. Onze leefomgeving kan positief bijdragen aan onze gezondheid door gezond gedrag te bevorderen en door blootstelling aan gezondheidsrisico’s te beperken. 

> Lees meer over Gezonde leefomgeving

Passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Bij passende zorg gaat het over gezondheid in plaats van ziekte, de juiste zorg op de juiste plek, waarde gedreven zorg (van goede kwaliteit, effectief en met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen) en zorg die samen met en rondom de patiënt tot stand komt.

> Lees meer over Passende zorg

COVID-19

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, de maatschappij en de economie. Veel onderzoek was en is nodig om kennis te ontwikkelen over vaccins, zorg voor patiënten, preventie, Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Maar ook, hoe kunnen we mogelijke toekomstige pandemieën voorkomen en bestrijden? En welke kennisontwikkeling en krachtenbundeling is nodig om de maatschappij beter voor te bereiden?  

> Lees meer over onderzoek naar COVID-19