Gecombineerde leefstijlinterventie

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is er voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht. De huisarts verwijst naar deze groepsinterventie door. Onderzoekers legden de basis voor de opname van de GLI in de basisverzekering. Nu focussen onderzoekers zich vooral op het realiseren van een landelijk dekkend aanbod.

Kennis over de gecombineerde leefstijlinterventie en overgewicht

Bij overgewicht spelen vaak meerdere problemen tegelijk, die ook in samenhang moeten worden aangepakt. Daarom werken gemeenten en zorgverzekeraars steeds meer samen, ook met aanbieders van zorg en welzijn. Zo kunnen ze meer bereiken om de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is daar een mooi voorbeeld van. 

ZonMw heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de GLI. Via onderzoek konden meerdere GLI’s erkenning krijgen in de databank van RIVM Centrum Gezond Leven en werden ze opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering in 2019. De focus ligt nu op het implementeren van de interventies en op het stimuleren van een landelijk dekkend netwerk. 

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie en welke zijn er?

De GLI is een groepsinterventie die mensen kan helpen om een gezond gewicht te bereiken én gezond gedrag ook vol te houden. Belangrijk, want een gezond gewicht draagt bij aan een goede gezondheid en verkleint de kans op ziekten. 

De interventie zet in op een blijvende gezonde gedragsverandering. Het is een combinatie van gezonder eten en meer bewegen. Maar ook psychologische ondersteuning bij het omgaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, zoals stress en slaapgebrek.

Mensen met overgewicht én een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komen hiervoor in aanmerking. Deelnemers hebben een verwijzing nodig van de huisarts. Vervolgens krijgen ze gedurende twee jaar advies en begeleiding van leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en/of oefentherapeuten.

Inmiddels zijn er zeven erkende gecombineerde leefstijlinterventies, vergoed vanuit de basisverzekering: De BeweegKuur, SLIMMER, CooL, Samen Sportief in Beweging, X-Fitt GLI, Keer Diabetes2 Om, Keer Diabetes2 Om-GLI-Online.

Benieuwd welke organisaties in welke gemeenten een GLI aanbieden? Bekijk de overzichtskaart met aanbieders (website RIVM).

Implementatie van de GLI’s en een landelijk dekkend aanbod

Nu is het tijd om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een stap verder te brengen. Door onderzoekers, gemeenten en GGD’en wordt wordt hard gewerkt aan goede implementatie van de GLI in de praktijk.

Met een impuls van ZonMw zetten GGD'en zich sterker neer als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. GGD'en helpen gemeenten bij het stimuleren, monitoren en evalueren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Ze kiezen voor een implementatie-aanpak die aansluit op de lokale behoeften.

In 2021-2022 zijn 10 regionale samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met de implementatie van een GLI. De geleerde lessen zijn nu samengevat in de praktische handreiking Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Hierin worden vragen beantwoord zoals: Welke partijen heb ik nodig als ik met mijn samenwerkingsverband een GLI wil opzetten? Welke organisatievorm past daarbij het beste? Hoe regel ik de financiering?

Kosteneffectiviteit van de GLI bij knie artrose

De GLI wordt ook ingezet bij patiënten met knie artrose en overgewicht. Overgewicht speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van knieartrose. Klachten kunnen verminderen als je afvalt. Onderzoekers gaan nu na hoe kosteneffectief de GLI is in vergelijking met reguliere zorg.

Afbeelding
Samenwerken bij Gecombineerde leefstijlinterventie

Praktische handreiking voor implementatie van de GLI

De handreiking 'Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de GLI' biedt een samenwerkingsverband of zorggroep concrete handvatten voor implementatie.