Leefstijlgeneeskunde

Kan je leefstijl inzetten als ‘medicijn’? Bijvoorbeeld bij psychische aandoeningen, kanker, hart- en vaatziekten of corona? In de brede leefstijlcoalitie Leefstijl in de Zorg signaleren we welke kennis nog nodig is om leefstijlgeneeskunde in te zetten in de curatieve zorg. Daarnaast zijn onderzoekers volop bezig met kennisontwikkeling.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Samen met TNO en de Patiëntenfederatie Nederland is de brede coalitie Leefstijl in de Zorg opgestart. Hierin signaleren we welke kennis nodig is voor het inbedden van leefstijl als behandeling in of vanuit de curatieve zorg. Zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers slaan de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. Met als doel: in 2025 leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden om gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten te voorkoming en te behandelen.

Met input van de coalitie gaan we bruikbare kennis genereren over de inzet van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg, die leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. De eerste subsidieoproep is een samenwerking tussen ZonMw, SGF en Health~Holland. Met als centrale vraag: hoe kunnen we leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg, voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte?

Leefstijlinterventies bij chronische aandoeningen

Kan je bij chronische aandoeningen leefstijl inzetten om het verloop van de ziekte te verzachten? Tien consortia onderzoeken welke leefstijlinterventies geschikt zijn, bij welke aandoeningen en bij welke patiënten. Bijvoorbeeld bij psychische aandoeningen, hart- en vaatziekten, artrose of diabetes. In de artikelenreeks 'Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg' vertellen de projectleiders meer over hun projecten.

Implementatie van leefstijlinterventies in de zorg

Om te zorgen dat effectief bevonden leefstijlinterventies uiteindelijk in de praktijk landen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in belangrijke factoren rondom implementatie. Vijf aanvullende projecten bieden de al lopende onderzoeken de mogelijkheid om verdere uitwerking en verdieping te geven aan implementatie gerichte activiteiten. De nieuwe projecten leveren kennis op voor implementatie en impact, zodat professionals in praktijk en beleid de betreffende leefstijlinterventies optimaal kunnen implementeren.

Effecten van corona op leefstijl

Leefstijl speelt een belangrijke rol bij corona. Wat zijn de lange-termijn effecten van COVID-19 op leefstijl en op het ontstaan van leefstijl gerelateerde ziekten, zoals hart- en vaatziekten? Een nieuw project zoekt antwoorden op deze vragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leefstijlloket in het ziekenhuis. Vanuit dit loket worden de patiënten doorverwezen naar leefstijlaanbieders in de regio.

Bewegen als medicijn

Samen met artsen zijn methoden ontwikkeld, zoals scholing en digitale tools die de arts helpen om bewegen als medicijn voor te schrijven. Dit is nodig omdat in de zorg nog weinig wordt gedaan met het belang van een actieve leefstijl. Bekijk de resultaten van Exercise is medicine.

Sport en bewegen is in veel gevallen geen integraal onderdeel van de medische behandeling en zorg, ook niet van de preventieve gezondheidszorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zorgprofessionals bewegen gaan voorschrijven als preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen? Bekijk deze maatschappelijke uitdaging van MOOI in Beweging.

Afbeelding
vrouw bij dokter

Effecten van corona op leefstijl

Radboud UMC en Amsterdam UMC onderzoeken de lange termijn effecten van COVID-19 op leefstijl én op het ontstaan van leefstijl gerelateerde ziekten.
Afbeelding
leefstijlgeneeskunde

Implementatie leefstijlinterventies bij chronische aandoeningen

Deze 5 nieuwe projecten zetten in op verdere uitwerking van implementatie binnen al lopende onderzoeken.
Afbeelding
leefstijlgeneeskunde

Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg

10 projectleiders zetten een gezonde leefstijl in om patiënten gezond te houden en de kans op chronische aandoeningen te verkleinen. Eigenlijk zetten ze leefstijl in als ‘medicijn’.
Afbeelding

Startsein Coalitie Leefstijl in de Zorg

In deze coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntenvertegenwoordigers de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.
Afbeelding
Stretchen

In gesprek met ZonMw over leefstijlgeneeskunde

Hoe kijken Wilke en Fleur (ZonMw) aan tegen leefstijlgeneeskunde en welke plaats zou het moeten innemen in de nabije toekomst?

Op de hoogte blijven?

Wilke van Ansem
Programmamanager Leefstijlgeneeskunde
leefstijlgeneeskunde [at] zonmw.nl
Lussi Stoof-Jordanov
Programmamanager Leefstijlgeneeskunde
leefstijlgeneeskunde [at] zonmw.nl
Ruth Timmer
Programmasecretaris
leefstijlgeneeskunde [at] zonmw.nl