Passende zorg

Om de kwaliteit van de zorg in Nederland in de toekomst te borgen, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. Maar wat is het, waarom is het nodig en hoe draagt ZonMw daaraan bij?

Heeft u de Passende zorg-editie van ons online magazine Impuls al gelezen?

Dit themanummer staat grotendeels in het teken van passende zorg. In het magazine vindt u onder andere: antwoord op 6 veelgestelde vragen over passende zorg, een interessante dialoog tussen Jet Bussemaker en huisarts Bart Meijman en de ongezouten mening van Thijs Merkx.

U leest het nummer van Impuls hier.

Wat is passende zorg?

Passende zorg vloeit voort uit ontwikkelingen die de afgelopen jaren al zijn ingezet. Denk bijvoorbeeld aan: waardegedreven zorg en uitkomstgerichte zorg, samen beslissenjuiste zorg op de juiste plek en positieve gezondheid.

Passende zorg gaat uit van 4 basisprincipes:

  • passende zorg is waardegedreven; dus aantoonbaar effectief met beperkte inzet van geld, personeel en grondstoffen;
  • passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patient tot stand (samen beslissen);
  • passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek en wordt waar mogelijk dicht bij de patiënt georganiseerd;
  • passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte.

Waarom is passende zorg nodig?

De kwaliteit van de zorg in Nederland staat onder druk door flink toenemende zorgkosten en een oplopend tekort aan zorgprofessionals. De beweging naar passende zorg moet voorkomen dat de zorg vastloopt en straks niet iedereen meer de zorg kan krijgen die nodig is.

Hoe komen we tot passende zorg?

Eind 2020 publiceerden Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het advies 'Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú'. Hierin staat wat nodig is om passende zorg voor elkaar te krijgen. In 2022 verscheen het ‘Kader Passende zorg’. Dit kader beschrijft de gezamenlijke beweging naar passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een aantal grote partijen in de zorg. Om te komen tot passende zorg is het nodig dat iedereen (overheid, burgers en organisaties) zijn rol op de juiste manier vervult.  

Afbeelding
Jet Bussemaker & Bart Meijman

‘Met het huidige gedachtegoed lossen we de problemen niet op’

Om onze zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk te houden, moeten we een omslag in het denken maken. Huisarts Bart Meijman pleit onder andere voor een overkoepelende visie. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving wil een brede maatschappelijke dialoog. Een goed gesprek over passende zorg.
Afbeelding

6 vragen (en antwoorden) over passende zorg

Hoe houden we in de toekomst de zorg toegankelijk, houdbaar en duurzaam? ‘Passende zorg’ moet daar een antwoord op bieden. Maar wat betekent dat? Jan Kremer, speciaal gezant passende zorg vanuit het ministerie van VWS en Hannie Bonink, ZonMw-adviseur, geven antwoord op vragen als: Waarom is passende zorg nu nodig – en wat als we dat niet realiseren?

Hoe draagt ZonMw met kennis bij aan passende zorg?

Vanuit veel van onze programma’s dragen wij van oudsher al bij aan kennisopbouw en kennisdeling over de verschillende principes van passende zorg. Wij ontwikkelen, ontsluiten en implementeren kennis over domeinen en disciplines heen om passende zorg in de praktijk te realiseren. Deze kennis gaat zowel over inhoud als over de organisatie van passende zorg.

Subsidierondes

Met extra middelen uit het regeerakkoord om passende zorg verder te stimuleren, werd het mogelijk initiatieven te bundelen en een aantal subsidierondes uit bestaande programma’s uit te breiden. Dit heeft in 2022 geleid tot een aantal nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk:

Diverse openstaande en verwachte subsidieoproepen die bijdragen aan de beweging naar passende zorg vindt u op onze subsidiepagina.