E-health

E-health helpt de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dankzij de inzet van e-health wonen mensen langer zelfstandig thuis met meer eigen regie. Tegelijkertijd bespaart het kostbare tijd van zorgprofessionals, zodat zij op plekken kunnen zijn waar zij onmisbaar zijn.

Wat zijn e-health toepassingen?

Onder e-health vallen digitale toepassingen en zorgtechnologie die betrekking hebben op zorg en/of ondersteuning. Er bestaan inmiddels veel verschillende vormen van e-health-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan beeldzorg, de medicatiedispenser, leefstijlmonitoring, robots en valsensoren. Onderaan deze pagina vind je een lijst met voorbeelden.

Opschalen, ontwikkelen en implementeren van e-health bij ZonMw

Slimme ICT-oplossingen kunnen mensen ondersteunen om zo lang mogelijk actief te zijn, sociaal verbonden te blijven en zelfstandig te wonen. Vanuit ZonMw zijn er diverse programma's op het gebied van e-health. 

Stimuleringsregeling E-health thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een subsidieprogramma voor het opschalen van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter én meer wordt gebruikt. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen. De SET liep van 2019 van t/m 2022. Inmiddels zijn er dus veel zorgorganisaties die ervaring hebben opgedaan met het opschalen van e-health thuis. Bekijk resultaten en ervaringsverhalen van SET-organisaties.

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is een samenwerkingsverband tussen vijf overheidsorganisaties die met hun kennis van het zorgsysteem als één centraal aanspreekpunt zorginnovatoren verder kunnen helpen bij hun innovatie. Het complexe zorglandschap maakt dat zorginnovatoren die willen innoveren lastig hun weg vinden en hulp kunnen gebruiken. Hiervoor kunnen ze terecht bij Zorg voor innoveren.

Active and Assisted living (AAL)

Doel van het AAL-subsidieprogramma is om met behulp van ICT-oplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te behouden. Daarbij willen we hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. Ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Behoeften en wensen van ouderen en hun mantelzorgers vormen het uitgangspunt en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het programma.

E-health en preventie

De combinatie e-health en preventie kan van grote waarde zijn. Het kan bijdragen aan het vergroten van gezondheidsvaardigheden, zelfregie, zelfredzaamheid en gedragsverandering. Mooie voorbeelden van de impact van e-health in preventie, vindt u in een serie artikelen over de projecten die gefinancierd zijn door ZonMw, waaronder:

 • SPRINT: eMental Health - Kan een nieuwe innovatieve onderzoeksmethode helpen bij het verbeteren van een online preventie-interventie voor mensen met een lichte depressie? Onderzoekers van het SPRINT-project zijn enthousiast. 
 • Data science voor e-health – Het project ‘Digging for goals using data science' geeft inzicht in hoe data-analyses het gebruik en effectiviteit van e-health programma’s kunnen verbeteren.
 • Evaluatiemethode e-health websites - Lees welke inzichten het project 'Making sense of the impact of Sense.info’ heeft opgeleverd voor ontwikkelaars van e-health toepassingen.

Projectvoorbeelden:

 • Amsterdam PrEP-project: een onderzoek naar de toepasbaarheid van een pil voor hiv-preventie.
 • SaNAE-webtool voor preventie van infecties bij ouderen. 

E-health in ziekenhuizen

Naast e-health thuis wordt e-health in ziekenhuizen gebruikt. Voorbeelden van projecten die ZonMw financiert zijn:

 • De ontwikkeling van een AB-assistent, ofwel een digitale ‘antibiotic stewardship app’. Deze app helpt om innovatief en gestandiaardiseerd antimicrobiële therapie voor te schrijven per land en per ziekenhuis. Het Erasmus MC ontwikkelt en evalueert de AB-assistent.
 • De app ‘Participtient’ voor urinekathetergebruik (LUMC). Deze app betrekt patiënten in de besluitvorming over het urinekathetergebruik met als doel kathetergebruik en urineweginfecties te verminderen. En daarmee ziektelast, antibioticagebruik en ziekenhuisverblijf te verlagen.

Langdurige zorg en e-health

In de langdurige zorg kan e-health een waardevolle rol spelen. Bij langdurige zorg gaat het zowel om de fysieke gesteldheid als het welbevinden van cliënten die voortdurende (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk hierbij aan mensen met een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en mensen met ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. E-health kan deze mensen en hun zorgverleners en/of mantelzorgers ondersteunen. Daarbij kan e-health als onderdeel van passende zorg worden ingezet.

Voorbeelden van e-health toepassingen

 • Personenalarmering; een apparaat waarmee vanuit thuis en eventueel daarbuiten alarm geslagen kan worden in een noodsituatie.
 • Leefstijlmonitoring; sensoren en algoritmen registreren afwijkingen in dagelijkse activiteiten en genereren op basis hiervan een alarm.
 • Valsensoren; sensoren die vallen detecteren en alarmen genereren
 • Beeldzorg; beeldcontact tussen cliënt en zorgprofessional, als opvolging van een alarm of als sociale functie.
 • Telemonitoring; op afstand registreren van fysiologische parameters of het beantwoorden van vragenlijsten door cliënt. Een ander voorbeeld is een app waarin reizigers gezondheidsklachten kunnen bijhouden. Zo krijgen we snel zicht op het importeren van virussen uit verschillende landen.
 • Wondzorg app; app om wondzorg op afstand uit te voeren, te monitoren en af te stemmen.
 • Medicatie dispensing; medicijndispensers bieden automatisch op de juiste momenten een zakje pillen en tabletten aan in de goede samenstelling en dosering.
 • Elektronische toedienregistratie; door gebruik te maken van elektronische toedienregistratie zijn er minder medicatiefouten en betere therapietrouw.
 • Slimme sloten; oplossingen om sloten digitaal te bedienen.
 • Communicatieplatforms; tussen professionals en cliënt: online communicatieplatform voor betere afstemming van zorg en ondersteuning tussen cliënt, professionals en mantelzorgers. Buurtplatforms: Online communicatieplatform die sociale contacten in de buurt bevorderen. Voor palliatieve zorg: Online communicatieplatform voor palliatieve zorg.
 • Robots; robotdieren of sociale zorgrobots zijn knuffeldieren die reageren op hun omgeving, bijvoorbeeld door geluid te maken of te bewegen.

Kijk ook op de website van RVO voor meer informatie over e-health toepassingen.