Programma's

ZonMw laat kennis ontwikkelen door projecten op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn te financieren. Dit doen wij binnen verschillende subsidieprogramma’s. Een programma kenmerkt zich door bijvoorbeeld bepaalde doelen, doelgroepen en inhoudelijke prioriteiten. Bekijk de open en gesloten programma's.

 • Afbeelding

  Beter Thuis 2

  Het ZonMw-programma Beter Thuis 2 draagt bij aan het behoud van de toegankelijkheid en de organisatie van zorg voor...

  Looptijd: 7% Looptijd: 7 %
  Onderdeel van programma:
  Beter Thuis
 • Afbeelding

  Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg

  Het programma Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg bouwt aan meer kennis over de effectiviteit van zorg vanuit de...

  Looptijd: 23% Looptijd: 23 %
 • Afbeelding

  Nationaal Plan Hoofdzaken

  De ambitie van het initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken is om mensen met een hersen- en/of psychische aandoening langer...

  Looptijd: 35% Looptijd: 35 %
 • Afbeelding

  Reablement

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw gevraagd een programma op te zetten voor het...

  Looptijd: 37% Looptijd: 37 %
 • Afbeelding

  Multidisciplinair Consortium Opleidingstraject Implementatie science practitioner

  ZonMw nodigt opleidings-/onderwijsinstellingen uit voor deelname aan een voortraject door middel van de Sandpit-methode...

  Looptijd: 42% Looptijd: 42 %
 • Afbeelding

  Leefstijlcoalitie

  Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Bijvoorbeeld bij...

  Looptijd: 22% Looptijd: 22 %
 • Afbeelding

  Paramedische Zorg 2023-2026

  Looptijd: 29% Looptijd: 29 %
  Onderdeel van programma:
  Paramedische Zorg 2019-2022
 • Afbeelding

  Transforming Health & Care Systems

  Hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk? Dat is een uitdaging waar veel Europese landen voor staan. Binnen het...

  Looptijd: 13% Looptijd: 13 %
  Onderdeel van programma:
  Active and Assisted Living (AAL2)
  JPI More Years Better Lives J-AGE 2
 • Afbeelding

  Versnellers in de geestelijke gezondheidszorg

  Het programma heeft als doel het mogelijk te maken voor regio’s om een zogenoemde ‘versneller’ in te zetten. Een...

  Looptijd: 60% Looptijd: 60 %
 • Afbeelding

  DoelmatigheidsOnderzoek

  Het programma DoelmatigheidsOnderzoek levert waardevolle en hoogwaardige kennis op die zowel wetenschappelijk als...

  Looptijd: 46% Looptijd: 46 %
 • Afbeelding

  Actieprogramma Grip op Onbegrip

  De ambitie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van...

  Looptijd: 53% Looptijd: 53 %
  Onderdeel van programma:
  Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag
 • Afbeelding

  Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

  Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten, zodat...

  Looptijd: 100% Looptijd: 100 %