Samen beslissen

Zorgverleners en patiënten nemen gezamenlijk beslissingen over passende zorg. Maar wat is nodig om samen te kunnen beslissen? En hoe richt je dat in? Wij faciliteren verschillende initiatieven en projecten om samen beslissen verder uit te werken en te ondersteunen.

'Samen beslissen' en passende zorg

Om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. Ook ZonMw draagt hieraan bij.  Passende zorg bestaat uit 4 principes:

  • passende zorg is waardegedreven, dus aantoonbaar effectief met beperkte inzet van geld, personeel en grondstoffen;
  • passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand (samen beslissen);
  • passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek en wordt waar mogelijk dicht bij de patiënt georganiseerd;
  • passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte.

Op deze pagina worden diverse projecten uitgelicht die zich deels of volledig richten op samen beslissen.

Projecten

Sommige projecten richten zich volledig op samen beslissen en in andere projecten is het één van de onderwerpen. We lichten er hieronder een paar uit. Bekijk het overzicht van alle projecten over samen beslissen in onze projectendatabank.

Afbeelding

Gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk

Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. Dat blijkt uit onderzoek van universitair docenten medische ethiek Gert Olthuis en Anke Oerlemans van het Radboudumc. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’
Afbeelding

Samen beslissen in de palliatieve zorg

In de palliatieve zorg is gezamenlijke besluitvorming belangrijk. Er worden bruikbare handreikingen en beslismodellen ontwikkeld om zorgverleners te helpen samen met patiënten te beslissen over wel of niet behandelen, en op welke manier. Lees de interviews over deze projecten.
Afbeelding

Samen beslissen bij verminderde gezondheidsvaardigheden

Hoe kun je als zorgverlener beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Jany Rademakers en Janneke Noordman delen hun bevindingen en geven tips en tools waar u direct mee aan de slag kunt.
Afbeelding

Tools voor samen beslissen met ouderen

‘Ik vind het belangrijk dat zorg past bij mensen en bijdraagt aan hun kwaliteit van leven, aldus Ruth Pel-Littel, onderzoeker bij kenniscentrum Vilans en de afdeling ouderengeneeskunde van het AMC.'

Nationale campagne Samen Beslissen

De nationale campagne richt zich op het stimuleren van samen beslissen bij zorgverleners én patiënten. Het is gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging. Lees meer over de campagne.

Overzicht verstandige keuzes

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten formuleerden ‘Verstandige keuzes’. Dit zijn overzichten met evidence based aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Een overzicht van Verstandige Keuzes vindt u op de website van de FMS. Wij leveren via onderzoek kennis op voor richtlijnen en Verstandige keuzes. Bovendien financieren we projecten om Verstandige Keuzes te implementeren in de praktijk. 

Versnellen van gedeelde besluitvorming

ZonMw en CZ lieten een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om Samen beslissen in Nederland sneller in te voeren in de praktijk. Aan deze verkenning werkten deskundigen mee en partijen die een een rol spelen bij de invoering van Samen beslissen.

Artikelen

Bekijk meer artikelen