Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis - Aanmeten orthopedische schoenen samen met patiënt
ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Naast het toekennen van onderzoeksprojecten wordt er gebouwd aan de onderzoeksinfrastructuur via academische werkplaatsen en fellowships.

Aanleiding

Op dit moment is er onvoldoende onderbouwing voor de meerwaarde van de inzet van extramurale hulpmiddelenzorg. Een keuze door de hulpmiddelengebruiker en zorgverlener voor de best passende zorg is niet goed mogelijk door een gebrek aan onafhankelijke kennis over de doelmatigheid ofwel de effecten en kosten van de extramurale hulpmiddelenzorg.

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis is een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018-2020). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, hebben we aan de programmanaam het woord 'thuis' toegevoegd.

Doel

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kent twee programmalijnen.

I.    Onderzoek naar de effectiviteit en kosten

Het onderzoek naar de effectiviteit en kosten van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie (extramuraal) betreft zowel hulpmiddelenzorg die in het verzekerde pakket zit, als ook innovatieve hulpmiddelenzorg die (bijna) is toegelaten tot de markt en nog niet in het verzekerd pakket zit. De focus van het programma ligt primair op onderzoek naar hulpmiddelenzorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet, Daarnaast is er beperkte uitbreidingsruimte voor onderzoek naar hulpmiddelenzorg vergoed via de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Verder stelt het doelmatigheidsonderzoek de hulpmiddelengebruiker centraal: de vraag naar de kennis en verbetering van de zorg komt voort uit de gebruiker. De onderzoeksresultaten dienen bruikbaar te zijn voor het verzekerde pakket, kwaliteitsstandaarden en/ of richtlijnen.

II.    Versterken van de onderzoeksinfrastructuur

Klinisch onderzoek en bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te vergroten wordt nadrukkelijk ingezet op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op vier punten:

 1. onderzoekscapaciteit versterken,
 2. passende methodologieën beter leren toepassen,
 3. positie van hulpmiddelengebruikers versterken en
 4. structurele samenwerking tussen relevante stakeholders bevorderen.

  Samenwerking

  Het programma GGH zoekt actief afstemming (consultatie) met relevante externe partijen, zoals:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Zorginstituut Nederland
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • Vilans
  • Kennisplatform Hulpmiddelenzorg
  • Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen.

  Programmaspecieke informatie

  Om de programmadoelen van Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis te bereiken, worden de volgende subsidie-instrumenten ingezet:

  • open subsidierondes voor doelmatigheidsstudies naar de effectiviteit en kosten;
  • voorbereidende studies, zoals pilotstudies om de onderzoeksopzet te optimaliseren en studies naar de uitvoerbaarheid van een doelmatigheidsonderzoek in de zorgpraktijk;
  • stimuleringssubsidies voor methodologieondersteuning en het bevorderen van samenwerking;
  • gerichte subsidierondes voor actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen van beleidspartijen en
  • academische werkplaatsen met fellowships voor het stimuleren van een stevige kennis- en/ of onderzoeksinfrastructuur in de extramurale hulpmiddelenzorg.

  Infographic Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

  Overzicht van onderzoeksprojecten, Academische Werkplaatsen en Fellowships
  Bestand

  Interviewreeks Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

  Praktijkvoorbeelden van Academische Werkplaatsen en Fellowships

  Programmacommissie

  Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

  Voorzitter

  • Drs. A. (Annelies) Versteegden

  Leden

  • Dr. C.A.J.M. (Corianne) de Borgie
  • Dr. G. (Getty) Huisman - de Waal
  • Dr. P. (Paul) van Houten
  • Dr. K. (Ken) Redekop
  • Dr. W.A.H.J. (Willy-Anne) van Stiphout
  • N. (Nelly) Pijnenburg
  • Prof. dr. H. (Helianthe) Kort
  • Dr. B. (Bea) Hemmen
  • A. (Arnica) Nijhof
  • L. (Lieke) Brons
  • Dr. G.W.J. (Geert) Frederix

  Waarnemers 

  • M. (Maarten) de Ruijter
  • C. (Carin) Nyst, Zorginstituut Nederland
  • M. (Marjolein) ter Ellen, Zorginstituut Nederland
  • M.L. (Maayke Lotte) de Saint Aulaire

  Kenmerken

  Status:
  Afgerond
  Budget:
  € 15.525.000
  Looptijd: 100%
  Looptijd: 100 %

  Contact

  Rachel Bakker

  Senior programmamanager
  hulpmiddelen [at] zonmw.nl

  Fleur Lugten

  Programmasecretaris
  hulpmiddelen [at] zonmw.nl

  Judith van Leeuwen

  Programmamanager
  hulpmiddelen [at] zonmw.nl