Organisatie van zorg

Hoe is de zorg nu georganiseerd? En wat als die zorg over de diverse domeinen moet worden georganiseerd, zoals eerste en tweede lijn en de aansluiting op het sociaal domein? En hoe sluit de bekostiging daarop aan?

Organisatie van zorg in Nederland

Het Nederlandse systeem rondom ondersteuning en zorg kent verschillende stelsels met verschillende bekostiging en verschillend wetgevend kader. Dat bemoeilijkt soms de samenwerking. Bovendien zijn bijvoorbeeld veel ziekenhuizen langs de as van capaciteiten (zoals een operatiekamer en intensive care) en specialismen georganiseerd. Soms is er spanning tussen vraag en aanbod, ook wel het capaciteitsvraagstuk genoemd. Kortom, alle elementen van het complexe zorgsysteem staan met elkaar in verbinding, met als gevolg dat als er ergens in het proces iets gebeurt, dit doorwerkt naar andere onderdelen. Dat moet je dus borgen in het hele systeem: het netwerk, de infrastructuur en de organisatie om de zorglevering heen.

Organiseren van zorg rondom de patiënt

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, is het dus belangrijk om te kijken hoe we van het systeem van organisatie van zorg naar het organiseren van zorg rondom de patiënt kunnen bewegen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Elementen die steeds terugkomen zijn:

  • Toegankelijkheid en beschikbaarheid voor iedereen
  • Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg
  • Behoud van autonomie en zelfsturing door professionals
  • Landelijke, regionale en lokale samenwerking
  • Wat dat betekent voor zorgprofessionals en patiënten

Investeren in leer- en verbeterpotentieel

Daarom investeren we in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. We faciliteren projecten die zowel zoeken naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg (juiste zorg op de juiste plek) als de maatschappelijke vraag er achter, zoals gezondheidswinst en het verminderen van zorgkosten. Benieuwd hoe we dat precies doen? Bekijk de uitwerking op de volgende onderwerpen:

Agenda

Contact

Hannah Dijkhuis

Clusterhoofd
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Kees-Jan den Heijer

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Simone Schellekens

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bobby Otto

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Jogé Boumans

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Elke van Vliet

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Yael Stein

Coördinerend clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl