Eerstelijnszorg

Om de eerstelijnszorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg, investeren we in de versterking van de eerstelijnszorg door kennisontwikkeling voor de dagelijkse praktijk en de toepassing daarvan.

Wat is eerstelijnszorg?

De eerstelijnszorg is zorg die huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, paramedici, de wijkverpleging, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie elk voor zich, en waar nodig in samenhang, leveren. Eerstelijnszorgprofessionals zijn voor mensen vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Ook zijn ze de poortwachter voor de tweedelijnszorg. De eerstelijnszorg staat echter onder druk door onder andere de toenemende en complexere zorgvraag en personeelstekorten in de zorg.

Versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie regionaal te implementeren, konden regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Lees meer over de projecten en het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg

Kennisontwikkeling en -toepassing

Om eerstelijnszorgprofessionals te ondersteunen bij de toenemende en complexere zorgvraag, investeren we in kennisontwikkeling voor de dagelijkse praktijk en in de toepassing van die kennis. Het gaat om ontwikkeling en benutting van inhoudelijke wetenschappelijke kennis en onderbouwde praktijkkennis rondom preventie, diagnostiek en behandeling. Daarnaast ook om kennis over organisatie van zorg en ondersteuning van zorgprofessionals bij de uitoefening van hun beroep en kennis voor onderwijs, scholing en beleid.

Samen met beroepsgroepen kijken we wat er per beroepsgroep nodig is, met nadrukkelijke aandacht voor multidisciplinaire samenwerking en organisatie van zorg. Zo werken we samen aan oplossingen voor urgente vraagstukken in zorg, welzijn en preventie.

Agenda

Bekijk meer evenementen

Contact

Elke van Vliet

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Thirza Ras

Senior programmamanager
kphag [at] zonmw.nl

Denise Temmink

Senior programmamanager
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl