Bij ZonMw kunt u subsidie aanvragen voor projecten op veel uiteenlopende thema’s. Waar kunt u op dit moment subsidie voor aanvragen en hoe werkt dat precies, subsidie aanvragen? Wij vertellen het u.

Uitgelicht

Kennis- en adviesfunctie GGD’en versterken

Om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie, willen we de kennis- en adviesfunctie van GGD’en versterken. Ben je werkzaam bij een GGD? Neem kennis van de twee subsidieoproepen die open staan.

Lees meer

Veelgestelde vragen over het aanvragen van subsidie

Kan ik bij ZonMw geld krijgen voor mijn onderzoek? Waar kan ik mijn onderzoeksvoorstel indienen? Mogen er lopende projecten ingediend worden? En, mag ik al voor de honorering beginnen? Zomaar wat vragen op het gebied van het aanvragen van een subsidie. Lees meer op een speciale pagina hierover.

Veelgestelde vragen over subsidies

ZonMw en gemeenten: wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Screenshot van animatie ZonMw voor gemeenten

Als gemeente wil je het beste voor je burgers. Hoe kan ZonMw daaraan bijdragen? ZonMw ondersteunt door 4 partijen bij elkaar te brengen: praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs. Zo werken we aan oplossingen waar iedereen wat aan heeft. Meer weten? Bekijk dit handige filmpje.

Bekijk het filmpje

Actueel

Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren.

Nieuws

Aan het werk met veerkracht in de wijk

40% van de Nederlanders krijgt tenminste één keer in hun leven te maken met mentale problemen die hun functioneren beperken en soms zelfs leiden tot een ontwricht leven, geeft het Trimbos-instituut aan. Tijdig opmerken van signalen die deze problemen aankondigen kan voorkomen dat iemands mentale problemen zorgen voor maatschappelijke uitval, zoals werkloosheid of overlast gevend gedrag. Met een subsidieoproep voor passende zorg gericht op...

Nieuws

Oproep tot verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein

ZonMw heeft vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Want zo kom je tot sterke netwerken voor mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn. Het gaat om het opzetten van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag of het versterken van samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe...

Nieuws

Innovaties in de jeugdsector

Binnenkort starten 6 projecten die innovatieve werkwijzen gaan ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Nieuws
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website