NWA Thuis in verschillende woonvormen

Het NWA-programma Thuis in verschillende woonvormen richt zich op het verder ontwikkelen van kennis over verschillende woonvormen waarbij huisvestiging, begeleiding en ondersteuning voor (ex)dakloze mensen en mensen met een psychische kwetsbaarheid geboden wordt. De opgedane kennis zal in de praktijk en (gemeentelijke) beleid toegepast worden.

Aanleiding

Tussen 2009 en 2018 is het aantal dakloze mensen in Nederland verdubbeld. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst een eigen thuis het beste startpunt is. Door in te zetten op het voorkomen van dakloosheid worden op korte en lange termijn kosten bespaard in opvangplekken, sociale uitkeringen, zorginstanties, politie en justitie. Bovendien wordt hierbij veel persoonlijk leed en opstapeling van problemen bij dakloze mensen voorkomen.

 Gemeenten zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het organiseren van woonplekken voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen door psychische kwetsbaarheden. Zij hebben, net als mensen die dakloos zijn, behoefte aan een passende woonplek met begeleiding. Op deze manier is het makkelijker voor hen om actief mee te doen aan de samenleving en is de kans op herstel groter.

Doel

Het NWA-programma Thuis in verschillende woonvormen wil kennis ontwikkelen op hoe een aantal inmiddels regelmatig toegepaste woonvormen voor dakloze mensen en mensen die uitstromen uit beschermd wonen eruitzien, wat de onderscheidende kenmerken van deze varianten zijn en hoe de kenmerken, inclusief de zorg, bijdragen aan duurzaam herstel en participatie van kwetsbare inwoners. 

Het programma levert inzichten op  onder andere onderstaande vraagstukken:

  • Welke (duurzame) woonvormen zijn er? 
  • Hoe kunnen deze woonvormen op een goede manier ingezet worden? 
  • Voor welke doelgroepen kunnen deze woonvormen ingezet worden? 
  • Wat is er nodig voor een ‘zachte landing’ in de wijk? 

De kennis en inzichten worden vervolgens doorvertaald in handelingsperspectieven voor praktijk en (gemeentelijk) beleid, zodat zij in staat gesteld worden om op een goede manier de verschillende woonvormen in te zetten en die passend te ondersteunen.

Samenwerking

Binnen dit NWA programma is de raad van bestuur van NWO het besluitvormend orgaan. De callprocedure wordt uitgevoerd door ZonMw. 

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 2.861.000
Looptijd: 26%
Looptijd: 26 %

Contact

Eline Evelo

Programmamanager - afwezig tot november 2024
zonmw-woonvormen [at] zonmw.nl

Linde de Groot

Programmasecretaris
zonmw-woonvormen [at] zonmw.nl