Sport

Wij streven naar een Nederland waar sport en bewegen voor iedereen mogelijk is en plezier geeft. Dat doen wij door bij te dragen aan het opbouwen van kennis met onderzoek en innovatie, versterken van de kennisinfrastructuur en het versterken van de sport- en beweegdeelname.

Sportonderzoek

Onderzoek naar sport en bewegen is van belang om de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij te vergroten. Niet alleen voor topsport, maar juist ook voor de breedtesport. Wij investeren in kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis over hoe iedereen kan (blijven) sporten en bewegen naar eigen vermogen. En wij stimuleren dat die kennis wordt ingezet voor de praktijk.

MOOI in Beweging

Met 'MOOI in Beweging’ brengen wij een beweging op gang naar missie gedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen. Wij dragen bij aan oplossingen voor vragen en uitdagingen (wicked problems) die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Dat doen wij met nieuwe kennis uit onderzoek, of met kennis die niet wordt gebruikt en met innovaties.

Wil je meer weten over de wicked problems waar wij mee aan de slag zijn?

Livings Labs Sport en Bewegen

Een living lab is een creatieve en innovatieve manier voor professionals om samen met de burger oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Sport en Bewegen leent zich bij uitstek voor deze praktische methodiek. Daarom hebben wij 20 Living Labs Sport en Bewegen mogelijk gemaakt. Wil je meer weten over hoe je zo'n lab opzet, de ervaringen binnen de living labs en het Netwerk Living Labs Sporten en Bewegen?

Implementatienetwerk Sport en Bewegen

In dit landelijke netwerk worden onderzoekers opgeleid tot implementatiedeskundigen. De deelnemers kunnen kennis en ervaringen delen en dit weer verder verspreiden. Aan de hand van een casus wordt praktijkervaring opgedaan. Het uiteindelijke doel is om meer impact te realiseren met én in de praktijk. Wil je ook met implementatie aan de slag?

Sportinnovatie

Het stimuleren en toepassen van innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen daar richten we ons op. Slimme toepassingen, een aantrekkelijke en duurzame omgeving om te sporten of betere trainingsmethodes zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen en tot betere prestaties kan komen.

Bewegen

Veel en gevarieerd bewegen is belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen en bij het gezond oud worden. Voldoende bewegen verkleint de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, depressieve klachten, borstkanker, darmkanker, geestelijke achteruitgang en dementie. Om het plezier in bewegen en de beweegdeelname te vergroten investeren wij in onderzoek en innovatie. Meer weten over bewegen?