Chronische ziekten

Als een ziekte nooit meer helemaal overgaat, heet dat een chronische ziekte. Door een chronische ziekte kan men lichamelijke of psychische klachten krijgen. Wij financieren onderzoek naar de oorzaken van chronische ziekten, naar behandelingen en naar de vraag hoe chronische ziekten voorkomen kunnen worden.

Wat is een chronische ziekte?

Bij een chronische ziekte is er geen uitzicht op volledig  beter worden. Niet alle chronische ziekten verlopen hetzelfde.  Sommige leiden periodiek tot klachten, bijvoorbeeld epilepsie of astma. En van andere hebben patiënten dagelijks klachten, zoals het geval is bij diabetes en reuma. Voor alle chronische ziekten geldt dat mensen er langdurig mee te maken hebben en dat zij intensief gebruik maken van zorg en ondersteuning door artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers en apothekers.

Waarom onderzoek naar chronische ziekten?

ZonMw vindt het belangrijk dat iedereen (zo goed mogelijk) kan meedoen in de samenleving en dat iedereen eigen regie heeft over zijn of haar leven en ziekteproces. Voor mensen met een chronische ziekte is dat niet altijd het geval. Bovendien groeit het aantal mensen met een chronische ziekte, bijvoorbeeld omdat we gemiddeld steeds ouder worden. Hierdoor zijn er meer mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben, waardoor de druk op het zorgsysteem toeneemt.

ZonMw investeert in onderzoeks- en praktijkprojecten die ons meer leren over het ontstaan, behandelen en voorkomen van chronische ziekten. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan thema’s zoals voeding en een gezonde leefomgeving. Ook financieren we projecten die gaan over het leven met een chronische ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van het vinden en behouden van een baan als je chronisch ziek bent.

Welke onderzoeken financiert ZonMw?

  • Voeding en gezondheid zijn met elkaar verbonden. Gezond eten kan bijdragen aan het voorkomen van sommige chronische ziekten. Maar welk effect voeding precies heeft op de volksgezondheid, is lastig te bepalen. Hiervoor was aandacht binnen het programma JPI HDHL.
  • Veel mensen met een chronische ziekte hebben last van vermoeidheidsklachten. Voor sommige chronische ziekten is ernstige vermoeidheid een belangrijk kenmerk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Lyme, Q-koorts en ME/CVS. Op de pagina over vermoeidheid leest u wat ZonMw doet op dat gebied.
  • Aandacht voor de zorg die iemand met een chronische ziekte nodig heeft, is vaak vanzelfsprekend. Voor andere aspecten van het leven, zoals onderwijs, werk en vrije tijd is dat niet altijd zo. In het programma Voor elkaar! worden projecten gefinancierd voor én door patiënten die zijn gericht op eigen regie en gelijkwaardige deelname in de samenleving.
  • Voor veel mensen is een baan een belangrijk aspect van meedoen in de samenleving, ook voor mensen met een chronische ziekte. Voor deze groep kan het moeilijk zijn om een passende baan te vinden of behouden. Projecten van de programma’s Onbeperkt meedoen! en Vakkundig aan het werk richten zich op dit thema.

Wilt u meer weten of bent u benieuwd welke programma's en projecten ZonMw nog meer heeft op het gebied van chronsiche ziekten? Bekijk de projectendatabank en hou deze pagina in de gaten. Hieronder vindt u een overzicht met nieuws en artikelen over chronische ziekten.