Palliatieve zorg in het sociaal domein

Blogreeks
Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. 5 projecten gaan hiermee aan de slag door samenwerkingsverbanden op te zetten of uit te breiden in verschillende gemeentes of regio’s.

Betere samenwerking

Om te zorgen dat mensen in de laatste levensfase hun leven tot aan het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen leven, is sterke samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein. Denk aan formele ondersteuning zoals mantelzorg of thuiszorg, maar ook aan informele initiatieven zoals buddy’s die activiteiten ondernemen met patiënten of buren die helpen met verschillende klusjes. In deze blogreeks leest u hoe 5 projecten de samenwerking binnen het sociaal domein gaan versterken. Ook vindt u een interview waarin u leest over palliatieve zorg in het sociaal domein van Nederland en Vlaanderen: hoe is het geregeld, wat zijn de verschillen en wat kunnen wij van elkaar leren?

Afbeelding

Betere samenwerking tussen zorg en welzijn in Amsterdam

In Amsterdam willen zorgverleners goed op de hoogte zijn van mogelijkheden en hulpbronnen voor mensen in de laatste levensfase. Met 3 proeftuinen gaan onderzoekers en netwerkmanagers van stadsdelen aan de slag met het versterken van de samenwerking tussen zorg en welzijn.
Afbeelding

Interculturele bruggen in de laatste levensfase

Hoe kunnen we mensen in de laatste levensfase met een migratieachtergrond en hun naasten het beste ondersteunen? In de wijk Hoge Vucht in Breda slaan ze de handen ineen om met betere verbinding en samenwerking tussen alle betrokkenen de kwaliteit van zorg te vergroten.
Afbeelding

De verbindende schakel tussen zorg en welzijn

Hoe zorg je dat ouderen thuis zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en kunnen sterven? De kansen liggen in de samenwerking tussen zorg, welzijn en vrijwilligers. In het Zorgnetwerk Elsloo gaat een centrale contactpersoon de verbindende schakel zijn tussen de formele en informele zorg.
Afbeelding

Zinvol netwerken! Elkaar leren kennen in zorg voor zingeving

De laatste levensfase roept bij mensen levensvragen op, zoals hoe neem ik afscheid? Patiënten en naasten hebben soms behoefte aan ondersteuning. Om deze zorg voor zingeving te realiseren, gaan zorgverleners aan de slag met levensvragen en versterking van samenwerking in de regio.
Afbeelding

Samen sterk voor passende regionale mantelzorgondersteuning

Met hulp voor zichzelf en hun naasten met dementie houden mantelzorgers de zorg langer vol. Daarbij gaat het om ondersteuning die past bij hen, hun naaste én – indien aanwezig - het zorgnetwerk daaromheen. Maar hoe bereid je hen voor op wat komen gaat?
Afbeelding

Palliatieve zorg is (ook) een publieke aangelegenheid

In een uitgebreid interview nemen Joachim Cohen en Trudy Schutter u mee in verschillende initiatieven en mogelijkheden voor de bevordering van de informele zorg. Wat is de noodzaak van palliatieve zorg in het sociaal domein en hoe is het nu in Nederland en Vlaanderen geregeld? En wat kunnen we van elkaar leren?