Lichamelijke beperking

Op deze pagina lees je hoe ZonMw met onderzoek en projecten bijdraagt aan kennis over het leven met een lichamelijke beperking.

Als je een lichamelijke beperking hebt functioneert je lijf niet optimaal. Dit komt bijvoorbeeld omdat je een arm of been mist, doof bent of last hebt van spasmen. Een fysieke beperking kan aangeboren zijn of later zijn ontstaan en is niet altijd aan de buitenkant te zien.

Lichamelijke en functionele afwijkingen

Er zijn veel aandoeningen die in de categorielichamelijke beperking’ vallen. De meest voorkomende lichamelijke beperkingen kun je verdelen in 2 groepen:

  1. Lichamelijke afwijkingen: In deze groep zitten aandoeningen waarbij er iets mis is met het lichaam zelf. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een arm, been of ander lichaamsdeel, afwijkend aangelegde ledematen of beperkingen als gevolg van een slecht geheelde botbreuk.
  2. Functionele afwijkingen: In deze categorie vind je aandoeningen waarbij het lichaam intact is, maar waarbij spieren, zenuwen of andere organen niet goed werken. Denk bijvoorbeeld aan doofheid en blindheid (zintuiglijke beperking), dwarslaesie, cerebrale parese, hersenafwijkingen (niet-aangeboren hersenletsel), spasmen en spieraandoeningen.  

De rol van ZonMw: bijdragen aan onderzoek en praktijkprojecten

ZonMw financiert zowel onderzoeken als praktijkprojecten over lichamelijke beperkingen. De onderzoeken zijn vaak gericht op het verbeteren van zorg voor mensen met een fysieke beperking. De praktijkprojecten gaan vaak over het leven met een beperking en richten zich niet alleen op zorg, maar ook op toegang tot werk, sport, onderwijs of de politiek.

Participatie in de samenleving stimuleren

Wij vinden dat iedereen een gelijkwaardige plek in de samenleving verdient. Daarom investeert ZonMw ook in projecten die ervoor zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking zonder belemmeringen mee kunnen doen in de samenleving. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap, waarin de rechten van mensen met een beperking zijn vastgelegd. Op onze pagina over de ‘inclusieve samenleving’ leest u meer over wat ZonMw op dit gebied doet.

Welke onderzoeken financiert ZonMw?

ZonMw financiert meerdere programma’s waarvan het leven met een lichamelijke beperking centraal staat. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste programma's:

  • Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten: In dit programma werken instellingen binnen de Zintuiglijk Gehandicaptensector samen aan onderzoek naar zorg en ondersteuning voor mensen met een visuele, auditieve en communicatie beperking.
  • InZicht: In dit programma wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan zorg en ondersteuning voor mensen met een visuele beperking.
  • Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen: In dit programma  werken landelijke netwerken samen aan kennisinfrastructuur en onderzoek naar specifieke, lichamelijke beperkingen zoals de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende problematiek.
  • Onbeperkt meedoen!: Dit programma gaat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Onbeperkt meedoen! richt zich specifiek op het wegnemen van zichtbare en onzichtbare drempels, zodat mensen met een ziekte of beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
  • Voor Elkaar! In dit programma worden projecten gefinancierd voor én door patiënten die zijn gericht op een gelijkwaardige deelname in de samenleving. Voor Elkaar! focust zich niet alleen op zorg, maar ook op thema's als werk, onderwijs en vrije tijd.
  • Vakkundig aan het werk: Een programma met projecten die erop zijn gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, weer aan het werk te helpen.  

Wilt u weten welke projecten ZonMw nog meer heeft op het gebied van lichamelijke beperkingen? Bekijk dan het overzicht in onze projectendatabank.

Technologie als steun in de rug

Als je een lichamelijke beperking hebt kunnen technologie, digitale zorg en e-health eraan bijdragen dat je zelfstandig kan leven en de regie over je eigen leven houdt. ZonMw financiert in verschillende programma’s de ontwikkeling van digitale middelen als apps, beeldbellen, avatars en andere ict-oplossingen. Veel van de middelen die bijvoorbeeld voor ouderen zijn ontwikkeld, zijn ook geschikt voor mensen met een ziekte of beperking. Op onze pagina over e-health leest u hier meer over.

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Lichamelijke Beperking

gcz [at] zonmw.nl