Het sociaal domein staat voor de opgave een inclusieve samenleving te creëren waarin iedereen mee kan doen. Participatie is een mooie, maar ingewikkelde opgave. Inmiddels is er al veel bekend over hoe bijvoorbeeld vluchtelingengezinnen ondersteund kunnen worden, hoe mensen met een beperking mee kunnen doen en hoe eigen kracht ingezet kan worden.

Uitgelicht

Onbegrepen leed bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Achter de voordeur van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) speelt zich veel onbegrepen leed af, ook na multidisciplinaire revalidatiebehandeling in een klinische setting. Dit actieonderzoek verbetert de zorgondersteuning van NAH-getroffenen en hun naasten.

Lees meer over dit project

6 vragen aan Yumen Bionics, winnaar challenge E-Sport

Met het project Game On! won Yumen Bionics de Sportinnovator innovatiechallenge om E-sport inclusiever te maken. Zij ontwikkelde samen met Duchenne Parent Project een aangepaste gamecontoller voor mensen met de spieraandoening duchenne.

Lees het interview

Nieuw instrument jeugdhulp vluchtelingenkinderen

Wat zijn de succesfactoren voor een effectief jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen? Deze zijn samengevat in een digitaal instrument voor jeugdhulpaanbieders en organisaties die werken met vluchtelingenkinderen. Het instrument biedt daarnaast praktische tips en een screeningsinstrument.

Lees meer over het project

Inclusie van (psychisch) kwetsbare mensen

Onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Dat deden we met talkshows, podcasts en publicaties. Van de 6 talkshows is een compilatie gemaakt.

Bekijk de compilatievideo

Inclusie bij sport en bewegen

Binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen lopen enkele projecten waarin inclusie centraal staat. Bijvoorbeeld het project Calibrating Inclusive Sporting Encounters waarbij eenzaamheid onder kwetsbare mensen wordt onderzoek. Ook wordt onderzoek gedaan naar de impact en organisatie van sportprogramma’s, zoals in het project Engaging socially vulnerable adults through sports.

Actueel

Subsidieronde MDT in actie voor Oekraïne opengesteld

Jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden over de oorlog in Oekraïne. Ze maken zich ook zorgen over hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s die spelen in de samenleving. Vanuit dit programma is daarom de snelle, laagdrempelige subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ opengesteld. Er is € 2...

Nieuws

Parel voor Musi-CI: een muzikale gehoortraining voor mensen met een cochleair implantaat

Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op: dit zijn de Parelprojecten. Sinds 7 april hoort ‘Musi-CI’ bij die projecten. Musi-CI is een training voor mensen met een cochleair implantaat (CI), een gehoorimplantaat dat geluid direct verbindt met de hersenen, zonder tussenkomst van het oor. Prima voor spraak en omgevingsgeluid, maar muziek klinkt door het apparaat chaotisch en vervelend. Joke Veltman, zelf CI-drager en...

Pagina

Oproep tot verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein

ZonMw heeft vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Want zo kom je tot sterke netwerken voor mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn. Het gaat om het opzetten van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag of het versterken van samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe...

Nieuws

Innovaties in de jeugdsector

Binnenkort starten 6 projecten die innovatieve werkwijzen gaan ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website