Een sterke, gezonde en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Hoe bereik je die? En hoe zorg je dat iedereen die dat nodig heeft vroegtijdig ondersteuning krijgt? Alle kennis, tools en tips uit onderzoek voor het sociaal domein zijn hier gebundeld.

Onderwerpen

Uitgelicht

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend

Goed nieuws voor zorgorganisaties die e-health willen opschalen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend. Er is een bedrag van in totaal 12,5 miljoen euro vrijgemaakt en de regeling staat open tot en met 31 december 2022.

Lees meer

Groene omgeving in stad zet aan tot bewegen

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. 'We zien dat interventies om de gebouwde omgeving “beweegvriendelijker” te maken effect hebben', zegt projectleider Space2Move Erwin van der Krabben.

Lees het interview

Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Meer weten?

Lokale problemen aanpakken met behulp van ‘living labs’

Loop je als gemeente al langer tegen een maatschappelijk probleem aan? En lukt het maar niet om tot een oplossing te komen? Mogelijk biedt dan een ‘living lab’ uitkomst. Dat is een experimenteerruimte waarin de witte laboratoriumjas en proefpersonen zijn vervangen door ‘lokale vernieuwers’ die verbinden en burgers erbij betrekken.

Lees meer over de ‘living labs’

Meer activiteiten voor mensen met dementie

Cover Inspiratiewijzer dementie

Koffiedrinken in een alzheimercafé?  Of gewoon een middagje sjoelen met wijkgenoten? Er zijn talloze manieren waarop mensen met dementie mee blijven doen aan de sameleving. Wil je op lokaal het aanbod dagactiviteiten vergroten? Dan biedt deze nieuwe inspiratiewijzer uikomst. Met tal van voorbeelden en praktische tools.

Bekijk de inspiratiewijzer

Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidde al 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Sara Wester, adviseur-onderzoeker bij het CCV, vertelt meer over de geleerde lessen en inzichten.

Lees het interview

Lokale initiatieven op het gebied van dak- en thuisloosheid

Op lokaal niveau zijn er tal van initiatieven om het stigma rond dakloosheid te doorbreken. We geven graag een inkijkje in de opbrengsten en inzichten van deze initiatieven. In een interviewreeks laten we cliënten en professionals aan het woord.

Lees meer over de lokale initiatieven

Sportimpuls beweegt jong en oud met meer dan 1000 projecten

Kinderen, ouderen, kwetsbare doelgroepen. Gedurende 8 jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd, die veel mensen – jong en oud – in beweging hebben gekregen. Een speciaal, digitaal magazine duikt dieper in de resultaten.

Bekijk het magazine

Actueel

Subsidieoproep organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastige opgave. Hoe kunnen eerstelijnszorgverleners elkaar beter vinden om goede zorg te leveren? Samenwerkingsverbanden kunnen nu subsidie aanvragen (deadline 28 november 2022, 14.00 uur), voor het organiseren van herstel- en nazorg in een regionaal zorgnetwerk of andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context.

Spikes coronavirus
Pagina

Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op

ZonMw heeft een verkenning uitgevoerd naar regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) in de zorg en ondersteuning. Deze heeft waardevolle input opgeleverd voor de verdere doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s om te komen tot een transformatie van de huidige manier van organiseren van zorg, ondersteuning en welzijn.

Nieuws

Taalbarrières in de zorg en het sociaal domein

Goede communicatie is de basis voor goede zorg en het adequaat afstemmen van de zorg op de zorgvraag, behoeftes en wensen van cliënten. In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Bij een aanzienlijk deel van hen belemmert een taalbarrière de communicatie met zorgverleners. Daarom financieren we de ontwikkeling van een generieke module omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein.

Samen werken aan kwaliteitsinstrumenten
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer

Online inspiratiemiddag over onderwijs

Op donderdag 6 oktober houdt het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder van ZonMw weer een inspirerende, online middag. Dit keer staat het thema onderwijs centraal onder de titel ‘Meer impact door onderwijs en professionalisering'.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website