Een sterke, gezonde en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Hoe bereik je die? En hoe zorg je dat iedereen die dat nodig heeft vroegtijdig ondersteuning krijgt? Alle kennis, tools en tips uit onderzoek voor het sociaal domein zijn hier gebundeld.

Onderwerpen

Uitgelicht

Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Meer weten?

Lokale problemen aanpakken met behulp van ‘living labs’

Loop je als gemeente al langer tegen een maatschappelijk probleem aan? En lukt het maar niet om tot een oplossing te komen? Mogelijk biedt dan een ‘living lab’ uitkomst. Dat is een experimenteerruimte waarin de witte laboratoriumjas en proefpersonen zijn vervangen door ‘lokale vernieuwers’ die verbinden en burgers erbij betrekken.

Lees meer over de ‘living labs’

Subsidieoproep voor Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking geopend

Wilt u onderzoek doen ter verbetering van werken met een arbeidsbeperking? Vraag dan een subsidieaanvraag aan voor de tweede ronde van Vakkundig aan het werk 2. Deze oproep richt zich op praktijkgerichte projecten met als doel: (evidence based) kennis over werken met een arbeids-beperking breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. Indienen kan tot 7 juni 2022, 14.00 uur.

Lees het nieuwsbericht

Meer activiteiten voor mensen met dementie

Cover Inspiratiewijzer dementie

Koffiedrinken in een alzheimercafé?  Of gewoon een middagje sjoelen met wijkgenoten? Er zijn talloze manieren waarop mensen met dementie mee blijven doen aan de sameleving. Wil je op lokaal het aanbod dagactiviteiten vergroten? Dan biedt deze nieuwe inspiratiewijzer uikomst. Met tal van voorbeelden en praktische tools.

Bekijk de inspiratiewijzer

Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidde al 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Sara Wester, adviseur-onderzoeker bij het CCV, vertelt meer over de geleerde lessen en inzichten.

Lees het interview

Lokale initiatieven op het gebied van dak- en thuisloosheid

Op lokaal niveau zijn er tal van initiatieven om het stigma rond dakloosheid te doorbreken. We geven graag een inkijkje in de opbrengsten en inzichten van deze initiatieven. In een interviewreeks laten we cliënten en professionals aan het woord.

Lees meer over de lokale initiatieven

Sportimpuls beweegt jong en oud met meer dan 1000 projecten

Kinderen, ouderen, kwetsbare doelgroepen. Gedurende 8 jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd, die veel mensen – jong en oud – in beweging hebben gekregen. Een speciaal, digitaal magazine duikt dieper in de resultaten.

Bekijk het magazine

Actueel

Subsidieronde MDT in actie voor Oekraïne opengesteld

Jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden over de oorlog in Oekraïne. Ze maken zich ook zorgen over hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s die spelen in de samenleving. Vanuit dit programma is daarom de snelle, laagdrempelige subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ opengesteld. Er is € 2...

Nieuws

Nieuwe subsidie-oproep Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Vanaf vandaag staat een nieuwe subsidieoproep open voor het aanvragen van een Regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Met deze subsidie kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden werken aan passende zorg voor de individuele burgers in hun regio. Subsidie aanvragen kan tot 23 juni 2022, 14:00 uur.

Nieuws

Subsidie voor het versterken van leefstijladvies in de huisartsenpraktijk

Een zorggroep of huisartsorganisatie kan samen met een onderzoeksorganisatie en een gemeente subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het verduurzamen en versterken van effectief leefstijladvies in de huisartsenpraktijk. Tot 2 augustus 2022 kan een projectidee worden ingediend voor de vandaag geopende subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Op 2 juni is een digitale vragenbijeenkomst over deze oproep.

Nieuws

Toepassen van neuropsychobiologische kennis voor het voorkomen van (jeugd)criminaliteit

De afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over het (adolescenten)brein. Ook de kennis over neurobiologische factoren van antisociaal gedrag bij jongeren is sterk gegroeid. De toepassing van deze kennis is van groot belang voor de preventie van (jeugd)criminaliteit en de interventies die daarvoor ingezet worden. In het project Brainstorm zijn 2 modules ontwikkeld, die ervoor moeten zorgen dat bestaande neurobiologische en psychosociale...

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Onderwerpen

  • Werken met een arbeidsbeperking
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Praktijkrelevant onderzoek
  • Gendersensitieve aanpak

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

22 maart 2022

Deadline

7 juni 2022,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

9e Els Borst lezing

Sinds 2013 organiseert het CEG iedere november een lezing waarin een gerenommeerde deskundige spreekt over een ethisch thema of vraagstuk binnen de (gezondheids)zorg. Deze lezing is vernoemd naar Els Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1994 tot 2002. Als minister stond zij aan de wieg van het CEG. Els Borst-Eilers heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan verschillende ethische thema’s. Zoals euthanasie,...

Lees meer

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer

Conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website