Een sterke, gezonde en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Hoe bereik je die? En hoe zorg je dat iedereen die dat nodig heeft vroegtijdig ondersteuning krijgt? Alle kennis, tools en tips uit onderzoek voor het sociaal domein zijn hier gebundeld.

Onderwerpen

Uitgelicht

Cirkelen Rond Je Onderzoek: implementatie als eerste stap in het onderzoek

ZonMw vindt het belangrijk dat de resultaten van onderzoek hun weg vinden in de praktijk. Vaak worden degenen die met de inzichten aan de slag moeten gaan, echter pas laat betrokken. Zo wordt soms pas na een lang onderzoekstraject duidelijk of dat wat onderzocht werd, goed aansluit bij waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Een nauwe samenwerking tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk is noodzakelijk voor het realiseren van impact. Daarom gaf ZonMw de opdracht aan de HU tot het ontwikkelen van een methode die hier een betere invulling aangeeft: Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO).

Lees meer

Terugblik kick-off ontwikkeltraject Onbekend Talent

Begin september vond de kick-off plaats van Onbekend Talent, een ontwikkeltraject vanuit het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning. Wat verwachten ZonMw, Albeda en het Van Kleef Instituut van dit traject? Marije Blok (ZonMw), Fenna Mossel (Van Kleef Instituut) en Annette Koedood (Albeda Zorgcontract) vertellen je meer.

Bekijk de video

Meer samenwerking in de wijk op basis van data

Data zijn waardevol, vooral als het tot kennis, gesprek en verandering leidt. Dat is precies wat ‘Van Wijkdata naar Wij(k)doen’ in Utrecht doet. Zij hebben in samenwerking met Bits of Care en ondersteuning vanuit ZonMw een overzichtelijk dashboard ontwikkeld. De initiatiefnemers delen hun werkwijze en geven tips.

Lees meer

Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein

mantelzorger en patient

Onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen projectideeën tot dinsdag 14 maart 2023 14.00 uur indienen om samenwerkingsverbanden op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s op palliatieve zorg.

Bekijk de subsidieoproep

Economische zelfstandigheid kan herhaald partnergeweld voorkomen

Voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is de drempel naar werk vaak erg hoog. De Nieuwe Toekomst, een interventie op het snijvlak van zorg en re-integratie, helpt deze vrouwen op weg naar meer economische zelfstandigheid.

Lees over de effecten van De Nieuwe Toekomst

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend

Goed nieuws voor zorgorganisaties die e-health willen opschalen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend. Er is een bedrag van in totaal 12,5 miljoen euro vrijgemaakt en de regeling staat open tot en met 31 december 2022.

Lees meer

Verbeteren dienstverlening Werk en Inkomen: in de praktijk (video)

Het project ‘Coachen op de werkplek’ helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij staat investeren in vakmanschap centraal.

Bekijk de video

Groene omgeving in stad zet aan tot bewegen

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. 'We zien dat interventies om de gebouwde omgeving “beweegvriendelijker” te maken effect hebben', zegt projectleider Space2Move Erwin van der Krabben.

Lees het interview

Lokale problemen aanpakken met behulp van ‘living labs’

Loop je als gemeente al langer tegen een maatschappelijk probleem aan? En lukt het maar niet om tot een oplossing te komen? Mogelijk biedt dan een ‘living lab’ uitkomst. Dat is een experimenteerruimte waarin de witte laboratoriumjas en proefpersonen zijn vervangen door ‘lokale vernieuwers’ die verbinden en burgers erbij betrekken.

Lees meer over de ‘living labs’

Meer activiteiten voor mensen met dementie

Cover Inspiratiewijzer dementie

Koffiedrinken in een alzheimercafé?  Of gewoon een middagje sjoelen met wijkgenoten? Er zijn talloze manieren waarop mensen met dementie mee blijven doen aan de sameleving. Wil je op lokaal het aanbod dagactiviteiten vergroten? Dan biedt deze nieuwe inspiratiewijzer uikomst. Met tal van voorbeelden en praktische tools.

Bekijk de inspiratiewijzer

Gemeenten en ketenpartners enthousiast over wijk-GGD’ers

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidde al 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Sara Wester, adviseur-onderzoeker bij het CCV, vertelt meer over de geleerde lessen en inzichten.

Lees het interview

Lokale initiatieven op het gebied van dak- en thuisloosheid

Op lokaal niveau zijn er tal van initiatieven om het stigma rond dakloosheid te doorbreken. We geven graag een inkijkje in de opbrengsten en inzichten van deze initiatieven. In een interviewreeks laten we cliënten en professionals aan het woord.

Lees meer over de lokale initiatieven

Sportimpuls beweegt jong en oud met meer dan 1000 projecten

Kinderen, ouderen, kwetsbare doelgroepen. Gedurende 8 jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd, die veel mensen – jong en oud – in beweging hebben gekregen. Een speciaal, digitaal magazine duikt dieper in de resultaten.

Bekijk het magazine

Actueel

Cursus Ruimte voor Bewegen

Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? In de cursus Ruimte voor bewegen ga je met dit vraagstuk aan de slag en leer je hoe je een openbare ruimte beweegvriendelijker maakt. De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Lees meer over de cursus!

Elders gezien

Deadline subsidierondes MDT-kort voor gemeenten en onderwijsinstellingen uitgesteld

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. Gemeenten en onderwijsinstellingen die willen ervaren wat MDT voor hen kan betekenen, kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-project te organiseren. Om meer gemeenten en onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven om een subsidieaanvraag in te dienen, is de...

Nieuws

Bruggen naar gezond gewicht

Vijf gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn aan de slag met preventie. Ze bieden een maatwerk-aanpak voor gezinnen met overgewicht. Deze richt zich op een gezonde leefomgeving voor de jeugd én op passende ondersteuning voor gezinnen. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende...

Pagina

Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie

Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website