Over dit programma

De programmalijn Kennisbenutting en implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast kennisbenutting en implementatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor effectiviteitsonderzoek, vroege opsporing, innovatie.

Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers. Om de kennis op passende wijze aan te bieden aan professionals, komen we met subsidierondes gericht op:

  • gemeenten
  • (zorg)praktijk  
  • opleidingen
  • richtlijnen en zorgstandaarden

In de te starten projecten gaan praktijk en zorgprofessionals actief aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Zo wordt de kennis verrijkt en beter toepasbaar gemaakt. Onderzoek en (zorg)praktijk leveren gezamenlijk een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

Gehonoreerde projecten implementatie-impulsen

12 samenwerkingsverbanden starten met het (verder) in de praktijk zetten van zinvolle onderzoeksresultaten uit het Preventieprogramma. Dit programma heeft de afgelopen jaren veel mooie onderzoeksresultaten opgebracht. Lees hier meer over de gehonoreerde projecten

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website