Over dit programma

De programmalijn Kennisbenutting en implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast kennisbenutting en implementatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor effectiviteitsonderzoek, vroege opsporing, innovatie.

Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers. Om de kennis op passende wijze aan te bieden aan professionals, komen we met subsidierondes gericht op:

  • gemeenten
  • (zorg)praktijk  
  • opleidingen
  • richtlijnen en zorgstandaarden

In de te starten projecten gaan praktijk en zorgprofessionals actief aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Zo wordt de kennis verrijkt en beter toepasbaar gemaakt. Onderzoek en (zorg)praktijk leveren gezamenlijk een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

Versterken preventie in de eerste lijn

Met deze subsidieoproep gericht op het versterken van leefstijladvies in de huisartsenpraktijk, willen we bijdragen aan het versterken van de verbinding tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. De projecten moeten gaan bijdragen aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk. In juli 2022 is het budget verhoogd van de subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Bekijk hier alvast de lijst met veel gestelde vragen.

Implementatie-impulsen

13 samenwerkingsverbanden zetten zinvolle onderzoeksresultaten uit het Preventieprogramma (verder) in de praktijk. Dit programma heeft de afgelopen jaren veel mooie onderzoeksresultaten opgebracht. Met de implementatie-impuls kunnen de projecten deze resultaten en opbrengsten (beter) benutten in de (zorg)praktijk. De samenwerkingsverbanden bestaan uit onderzoek- en praktijk- en/of zorgorganisaties. De artikelenreeks 'Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk' brengt projecten uit de ronde Implementatie-impulsen onder de aandacht.

Implementatie en samenwerking

Ons Preventieprogramma heeft al veel kennis opgeleverd. Hoe kunnen we kennis uit de al afgeronde projecten bundelen én verrijken? 9 projecten richten zich op samenwerking tussen die projecten en (andere) praktijkpartners. Een lerende aanpak staat hierbij centraal. Het versterken van evidence-based handelen van professionals is een belangrijke focus. De artikelenreeks 'Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk' brengt projecten uit de ronde Implementatie is samenwerking onder de aandacht.

Gemeenten Samen Gezond

10 projecten stimuleren gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Gemeenten, kennispartners, GGD-en, bewoners(organisaties) en andere partijen werken nauw samen om voortgang te maken en om impact in de lokale context expliciet te maken. De projectleiders kwamen al twee keer bijeen in een leernetwerkbijeenkomst.

Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen

Door in te zetten op onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen onderwijsinstellingen, willen we een impuls geven aan de preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat. De een richt zich op initieel onderwijs, de ander op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing binnen een regionale context. De artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs brengt projecten uit de ronde onderwijsvernieuwing en -samenwerking in beeld. Op 19 april 2022 kwamen de projectleiders bijeen op de startbijeenkomst (post)initieel onderwijs over preventie.

Aanvullende opdracht: Stoppen met roken in de wijk

Binnen de oproep Gemeenten Samen Gezond is het project Rookvrij Kennemerland gehonoreerd voor het versterken van de lokale infrastructuur rond stoppen met roken op buurt- of wijkniveau.

Deze aanvullende opdracht aan het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Met deze impuls worden gemeenten en ggd-en ondersteund bij het vergroten van het aantal succesvolle stoppogingen.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website