25 jaar ZonMw

ZonMw: De verbindende kracht achter vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, al 25 jaar! We staan graag stil bij de bijzondere ontwikkelingen waar wij als ZonMw aan hebben bijgedragen. Voor én met alle betrokken mensen in gezondheidsonderzoek, vanuit; beleid, onderzoek, onderwijs, het praktijkveld, vrijwilligers, mantelzorgers en patiënten.

Een kwart eeuw gezondheidsonderzoek en innovatie

Sinds haar oprichting in 1998 is ZonMw uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van gezondheidsonderzoek en innovatie in Nederland. Dit jaar vieren we ons 25-jarig jubileum en staan we stil bij de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. En hoe we onze ambitie ‘met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’ najagen, met inmiddels meer dan 180 lopende programma’s.

Naast het ontwerpen van programma’s en het financieren van onderzoek, werkt ZonMw ook als verbindende kracht aan vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. Door de jaren heen heeft de organisatie zich in het veld ontwikkeld als een waardevolle samenwerkingspartner door actief kennisbehoeftes te signaleren en agenderen. Maar ook door het stimuleren van kennisbenutting om onderzoeksresultaten dichter bij de praktijk te brengen.

Lees, kijk en luister mee!

We vieren tot en met april 2024 ons jubileum en willen graag dat u daar onderdeel van uitmaakt. Lees onze speciaal ontwikkelde publicaties in ons relatiemagazine Impuls of via het kader hieronder. Of bekijk een terugblik op één van onze feestelijke evenementen.

Vier op uw eigen manier met ons mee, met onderstaande actualiteiten.

Speciale reeks van jubileumartikelen

Met een selectie van jubileumartikelen staan we graag stil bij een aantal ontwikkelingen waar wij samen met u als beleidsmaker, onderzoeker, onderwijsinstelling, professionals uit de praktijk of burger aan hebben bijdragen. Een ode aan hoe we, al 25 jaar, gezamenlijk werken aan een goede gezondheid voor iedereen!

Verbindende kracht achter vernieuwing

Welke uitdagingen spelen er op het gebied van gezondheid...

25 Jaar ZonMw: gezamenlijke reis naar passende zorg

De zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar...

Een kwart eeuw kennisontwikkeling en innovatie

Vóór het bestaan van ZonMw, verliep toekenning van subsidie...

Bekijk meer artikelen

Evenementen

Al 25 jaar werken we aan vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Samen bundelen we onze krachten met onze opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, praktijkdeskundigen, belangenbehartigers én burgers zelf. ZonMw organiseert verschillende evenementen om samen stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar en om een blik vooruit te werpen.

Terugblik symposium 'Knowing HOW: 25 Years of Implementation Science and Practice'

ZonMw viert haar 25ste verjaardag. In die 25 jaar hebben we...

Verbinder ZonMw viert jubileum samen met stakeholders

ZonMw heeft de afgelopen jaren volop groei doorgemaakt...

Bekijk meer artikelen

Lees het nieuwe ZonMw-magazine Impuls 

ZonMw heeft het nieuwe relatiemagazine Impuls gelanceerd. In de eerste editie kijken we terug op de afgelopen 25 jaar. Via onze verhalen beleeft de lezer hoe kennis bijdraagt aan een goede gezondheid van iedereen en wat de rol van ZonMw hierin is.

We zetten projecten in de spotlight en horen geluiden uit het veld over de relevante ontwikkelingen. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit aan de hand van verlanglijstjes die onze samenwerkingspartners hebben gemaakt

> Bekijk de eerste editie van Impuls '25 jaar Nederland gezonder maken'

> Bekijk de tweede editie van Impuls 'Bewegen naar passende zorg'

> Bekijk de derde editie van Impuls '25 jaar Kennislacunes signaleren in zorg en gezondheid'