25 jaar ZonMw

ZonMw: De verbindende kracht achter vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, al 25 jaar! We staan graag stil bij de bijzondere ontwikkelingen waar wij als ZonMw aan hebben bijgedragen. Voor én met alle betrokken mensen in gezondheidsonderzoek, vanuit; beleid, onderzoek, onderwijs, het praktijkveld, vrijwilligers, mantelzorgers en patiënten.

Een kwart eeuw gezondheidsonderzoek en innovatie

Sinds haar oprichting in 1998 is ZonMw uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van gezondheidsonderzoek en innovatie in Nederland. Dit jaar vieren we ons jubileum en staan we stil bij de ontwikkelingen die we in de afgelopen 25 jaar doorgemaakt hebben en hoe we onze ambitie ‘met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’ najagen met inmiddels meer dan 180 lopende programma’s.

Naast het ontwerpen van programma’s en het financieren van onderzoek, werkt ZonMw ook als verbindende kracht aan vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. Door de jaren heen heeft de organisatie zich in het veld ontwikkeld als een waardevolle samenwerkingspartner door actief kennisbehoeftes te signaleren en agenderen, maar ook met het stimuleren van kennisbenutting om onderzoeksresultaten dichter bij de praktijk te brengen.

Vier mee!

We vieren tot en met de zomer van 2024 ons jubileum en willen graag dat u daar onderdeel van uitmaakt. Zo heeft u de mogelijkheid om één van onze evenementen te bezoeken, onze speciaal ontwikkelde publicaties te lezen in het nieuwe magazine of via social media, of leunt u binnenkort achterover met een podcast van ZonMw. 

Vier op uw eigen manier met ons mee, met onderstaande actualiteiten.

Evenementen

Al 25 jaar werken we aan vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Samen bundelen we onze krachten met onze opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, praktijkdeskundigen, belangenbehartigers én burgers zelf.  

ZonMw organiseert verschillende evenementen om samen stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar en om blik vooruit te werpen. Bent u er ook bij?

Symposium Knowing How

Op 26 september was onze Knowing How symposium. Tijdens dit symposium stonden we stil bij de uitgebreide implementatiekennis die is opgebouwd.  Deelnemers konden het symposium op locatie of online bijwonen. 

Of neem contact met ons op!

25 jaar ZonMw
25jaar [at] zonmw.nl