Deze projecten versterken preventie in de eerste lijn

Zeven nieuwe projecten gaan bijdragen aan het versterken van de verbinding tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en het sociaal domein. Zo leren professionals in de wijk elkaar (beter) kennen, spreken ze elkaars taal en kennen ze elkaars taken en verantwoordelijkheden. Dit draagt bij aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk. Lees meer over de gehonoreerde projecten.

Als er gezondheidsklachten zijn, is de huisartsenpraktijk meestal het eerste aanspreekpunt. Huisartsen willen met patiënten wel het gesprek aangaan over leefstijl, maar dat lukt niet altijd. Er is niet genoeg tijd, of men weet niet hoe je leefstijl bespreekbaar maakt of het aanbod in de wijk is onvoldoende bekend om naar toe te verwijzen.

De leefstijladvisering kan verbeteren door meer en betere verbinding te leggen tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. Daarom gaan nu de volgende projecten (uiterlijk in september 2023) van start:

De gehonoreerde projecten sluiten aan bij de afspraken in het Integraal Zorgakkoord om meer in te zetten op gezondheid en welzijn door middel van (wijkgerichte) preventie en ondersteuning. Zodat mensen zo gezond en vitaal mogelijk zijn en zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden. Gemeenten vervullen hierin een essentiële rol. Daarom is in ieder project één of meer gemeente(n) betrokken.

Preventie in de eerstelijnszorg

De huisartsenpraktijk is meestal het eerste aanspreekpunt bij gezondheidsklachten. De oorzaak van veel zorgvragen ligt bij een ongezonde leefstijl of bij problemen op sociaal en maatschappelijk vlak. Daarom investeren we in kennis voor professionals in de eerstelijnszorg. Bijvoorbeeld om een preventief aanbod eerstelijnszorg te ontwikkelen of de samenwerking met publieke gezondheidszorg en sociaal domein te verbeteren.

Kennisbenutting en implementatie

Deze projecten zijn gehonoreerd binnen de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie. Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers.

Gerelateerde onderwerpen

Op de hoogte blijven?