Innovatie

preventie lichtblauwe header
Binnen deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar innovatieve en (technologische) vernieuwing. Projecten uit de rondes over mentale veerkracht, leefstijlgeneeskunde, voorkomen van overgewicht, e-health en gender & preventie zijn al gestart.

Programmalijn Innovatie

Aanleiding

De in het 4de en 5de Preventieprogramma ingezette innovatieve en integrale benadering van preventie en gezondheid krijgt binnen deze programmalijn een krachtig vervolg. Hierbij gaat het ook om nieuwe manieren van samenwerken tussen overheden en lokale partijen, met bijzondere aandacht voor het bereik van doelgroepen die met de huidige aanpak onvoldoende bereikt worden.

Doel

Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar innovatieve en (technologische) vernieuwing. Dit doen we op het terrein van:

 • nieuwe determinanten en aangrijpingspunten
 • nieuwe vormen van samenwerking
 • innovatieve onderzoeksmethoden

Deze programmalijn sluit aan bij de NWA Kennisagenda Preventie in het bijzonder de thema’s Motivatie, gedrag en kennis en Totaliteit van de mens en diens omgeving en de thematische verkenningen Bredere determinanten van gezondheid en Technologie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018.

Samenwerking

Deze programmalijn stimuleert nieuwe vormen van samenwerking. Denk aan publiek-private samenwerking, samenwerken in netwerken, coalities op lokaal niveau, pledges, burgerparticipatie of andere manieren van interacties.

Rondes binnen deze programmalijn

Complexiteit omarmen en veerkracht versterken

Gezondheids- en sociale wetenschappers zijn nieuwe samenwerkingen (consortia) aangegaan met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. Zij richten zich op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid door een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. Bekijk hier om welke projecten het gaat.

Aanvullende opdracht: Leefstijlgeneeskunde

Welke leefstijlinterventies zijn geschikt om curatief in te zetten bij welke aandoeningen? En bij welke patiënten kan leefstijlgeneeskunde succesvol zijn? In een aanvullende opdracht binnen deze programmalijn doen  tien consortia onderzoek naar leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg en zorgen voor beter inzicht. De projectleiders vertellen over hun projecten in onze artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg.

PREPHOBES subsidie

De internationale subsidieronde PREPHOBES wordt uitgevoerd door het Joint Programming Initiative ‘a Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL). Deze subsidie stimuleert onderzoekers om overgewicht en obesitas te voorkomen in verschillende levensfasen, door innovatie strategieën en multidisciplinaire aanpakken te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Bekijk hier om welke projecten het gaat.

Aanvullende opdracht: e-health

Wat is de waarde van e-health in het preventieve domein? In een aanvullende opdracht binnen deze programmalijn zorgen zes projecten voor de (door) ontwikkeling van kansrijke onderzoeksmethoden om passend bewijs te leveren voor de (kosten)effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie.

Gender en preventie

Met onderzoek is meer inzicht en kennis opgebouwd over sekse- en genderverschillen tussen mannen en vrouwen die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein. Hoe integreer je sekse en gender in onderzoek? Wat is hun impact op verschillen in (gezondheids)uitkomsten tussen mannen en vrouwen? Projectleiders van deze ronde delen hun ervaringen om toekomstige onderzoekers te ondersteunen bij het operationaliseren van sekse en gender in hun onderzoek. Lees hun praktische tips en adviezen.

In 2023 zijn 6 nieuwe onderzoeken gestart met aanvullend onderzoek naar sekse- en genderverschillen binnen het preventiedomein. Het doel van deze projecten is meer inzicht en kennis opbouwen over de invloed van sekse- en genderverschillen tussen mannen en vrouwen die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein.

Commissies Innovatielijn

 • Prof. dr. E. (Erik) Buskens
 • Prof. dr. G.J. (Gerjan) Navis
 • Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen

Voorzitter

 • Prof. dr. E. (Erik) Buskens

Vice voorzitter

 • Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Commisieleden

 • Dr. C.H.C. (Stans) Drossaert
 • Prof. dr. M.G.W. (Marcel) Dijkgraaf
 • Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers
 • Prof. dr. E.H.S. (Lilian) Lechner
 • Drs. H. (Hyleco) Nauta

Waarnemers

 • D. (Diana) Derkx
 • L. (Lotte) Slotboom

Voorzitter

 • Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen

Commissieleden

 • Prof. dr. L.A.M. (Ien) van de Goor
 • Dr. H.E. (Bertien) Hart
 • Dr. W. (Willemieke) Kroeze
 • Prof. dr. G.J. (Gerjan) Navis
 • Dr. M.A.E. (Marian) de van der Schueren
 • Prof. dr. E.W.M.L. (Emely) de Vet
 • Dr. F.G.J. (Frits) Oosterveld
 • Prof. dr. W.J.M.J. (Pim) Cuijpers

Waarnemer

 • M. (Marieke) Kunst

Voorzitter

 • Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Commissieleden

 • Drs. B. (Boukje) Cuelenaere
 • Prof. Dr. S. (Serena) Does
 • Dr. F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne
 • M.P.M. (Margreet) van der Burg
 • Dr. G. (Greta) Noordenbos
 • Prof. Dr. A (Jos) de Keijzer
 • Dr. G.A.J. (Gerdine) Fransen-Kuppens
 • Ir. T. (Tilly) Fast
 • Prof. Dr. A.C. (Aart) Liefbroer
 • Dr. I.J.M. (Ivo) Smeele
 • S. (Sara) Langeveld
 • A. (Anjo) Geluk-Bleumink

Waarnemer

 • Drs. G.D.(Trudy) van Dijk (VWS)

Voorzitter

 • Prof. dr. E.(Erik) Buskens

Commissieleden

 • Prof.dr. N.S. (Niek) Klazinga
 • Dr. J. (Jolanda) Tuinstra
 • Prof. dr. F.P. (Frank) Pijpers
 • Dr. M.H.J. (Marja) Van Bon-Martens
 • Prof. dr.ir. J. (Jenneken) Naaldenberg
 • Prof. dr. ir. H.H. (Hinke) Haisma
 • De heer Prof. dr. R. (Ronald) Bal
 • Prof. dr. M.M.W.C. (Miranda) Snoeren
 • Dr. J.A. (Jeroen) de Wilde
 • Prof. dr. L. (Lilian) Lechner

Preventieprogramma 2019-2022

In het Preventieprogramma 2019-2022 zijn we integraal en met kennis aan de slag gegaan. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dit doen we binnen de programmalijnen: Kennisbenutting en implementatie, Innovatie, Effectiviteitsonderzoek en het deelprogramma Vroege opsporing.

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 8.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Jet Goppel

Senior Programmamanager
preventieinnovatie [at] zonmw.nl

Wilke van Ansem

Programmamanager Leefstijlgeneeskunde
leefstijlgeneeskunde [at] zonmw.nl