Effectiviteitsonderzoek

Preventieve interventies dragen bij aan de verbetering van de gezondheid, de kwaliteit van leven en participatie. Wat werkt wel en niet in de praktijk? In deze programmalijn van het Preventieprogramma 2019-2022 stimuleert ZonMw onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve aanpakken.

Aanleiding

Eerdere preventieprogramma’s toonden aan dat preventieve interventies bijdragen aan gezondheidsbevordering. Binnen deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interventies die nog onvoldoende onderzocht zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben.

Doel

Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies voor een gezonde leefstijl en welbevinden. Om kennis te genereren over wat wel en niet werkt in de praktijk.

Samenwerking

We werken samen met ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals uit het werkveld en onderwijs. Door hen vanaf het begin te betrekken, werken we aan het ontwikkelen van innovatieve kennis te ontwikkelen die aansluit op de toekomst en de behoeften uit het veld en die toepasbaar is in de praktijk.

Programmaspecifieke informatie

In de Effectiviteitslijn ligt de focus op de interventies uit de database Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven).

We leggen de prioriteit bij:

 • Kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven, maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
 • Werkzame elementen van interventies
 • Effectiviteit van integraal werken

De gehonoreerde projecten richten zich op :

 • Interventies uit RIVM-database Gezond en actief leven naar een hoger niveau van effectiviteit tillen
 • Onderzoek naar effectiviteit van de integrale aanpak
 • Effectonderzoek voor thema’s en doelgroepen waarvoor onvoldoende erkende interventies zijn

Deze programmalijn sluit aan bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 , de aandacht
voor effectiviteit in het Regeerakkoord en de NWA Kennisagenda Preventie.

Preventieprogramma 2019-2022

In het Preventieprogramma 2019-2022 zijn we integraal en met kennis aan de slag gegaan. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dit doen we binnen de programmalijnen: Kennisbenutting en implementatie, Innovatie, Effectiviteitsonderzoek en het deelprogramma Vroege opsporing.

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Commissieleden Effectiviteitsonderzoek

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • J. (Jaap) de Graaf

Vicevoorzitter

 • Prof. Dr. H. (Heleen) Riper

Leden

 • Prof. Dr. C. (Catherine) Bolman
 • Dr. G.A.J. (Gerdine) Fransen-Kuppens
 • Dr. J. (Jannet) de Jonge
 • Prof. Dr. A. (Jos) de Keijser
 • Dr. J. (Janneke) Metselaar
 • Dr. I.J.M. (Ivo) Smeele
 • Drs. R. M. (Romy) Santpoort
 • Dr. A. (Anke) Oenema
 • Dr. M. R. (Matty) Crone

Waarnemers

 • Dr. J. (Djoeke) van Dale, RIVM
 • G.D. (Trudy) van Dijk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M. (Maurice) Nijstad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmamanagers

 • A. (Anne) Ballering

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Op de hoogte blijven?

Contact

Anne Ballering

Programmamanager
preventieeffectiviteit [at] zonmw.nl