Kennisbenutting en implementatie

preventie lichtblauwe header
Hoe zorg je ervoor dat kennis uit onderzoek écht gebruikt wordt in de praktijk? En dat nieuw onderzoek verder gaat op de resultaten en opgedane kennis uit eerder onderzoek? In deze programmalijn van het Preventieprogramma 2019-2022 staan kennisbenutting en implementatie centraal.

Aanleiding

Preventieve interventies zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Eerdere preventieprogramma’s hebben laten zien dat de integrale aanpak werkt en moet worden doorgezet. Daarom zetten we hier ook nu, in Preventieprogramma 2019-2022 op in. 

Doel

Met deze programmalijn willen we ervoor zorgen dat kennis ook echt wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Het gaat dan met name om kennis die is opgedaan in eerdere preventieprogramma’s (Preventieprogramma 5, Preventieprogramma 4). 

In de projecten binnen deze programmalijn zijn praktijk en zorgprofessionals actief aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Zo verrijken ze de kennis en maken het beter toepasbaar. Onderzoek en (zorg)praktijk leveren gezamenlijk een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

Samenwerking

In de verschillende subsidieronden staan kennisbenutting en samenwerken centraal. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers. Om de kennis op passende wijze aan te bieden aan professionals, zijn er subsidierondes gericht op:

  • gemeenten
  • (zorg)praktijk  
  • opleidingen
  • richtlijnen en zorgstandaarden

Rondes binnen deze programmalijn

Preventieprogramma 2019-2022

In het Preventieprogramma 2019-2022 zijn we integraal en met kennis aan de slag gegaan. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dit doen we binnen de programmalijnen: Kennisbenutting en implementatie, Innovatie, Effectiviteitsonderzoek en het deelprogramma Vroege opsporing.

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
8.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Pauline Mourits

Senior programmamanager
implementatiepreventie [at] zonmw.nl