Parel

Van alle projecten die ZonMw financiert zijn er een aantal die we graag in het zonnetje zetten omdat ze een voorbeeld zijn voor waar ZonMw voor staat. Omdat het een succesvolle samenwerking is tussen alle relevante partijen of omdat het resultaat een grote maatschappelijke of wetenschappelijke impact heeft.

Wat is de ZonMw Parel?

De ZonMw Parel is een ereprijs voor bijzonder goede projecten van ZonMw. Het project is een voorbeeld voor wat we willen zien in andere projecten, én een voorbeeld voor waar ZonMw voor staat. Het gaat om:

  • Een bijzonder en bruikbaar resultaat
  • Een succesvolle samenwerking tussen alle relevante partijen
  • Het bereiken van impact, wetenschappelijk en/of maatschappelijk.

Wie kan een ZonMw Parel winnen?

De ZonMw Parel is voor de door ZonMw gesubsidieerde projecten, waarvan de resultaten bekend zijn. Bij voorkeur gaat het om een afgerond project. De Parel kan alleen toegekend worden aan projecten en niet aan personen, teams, stichtingen, consortia en organisaties.

Wat wint een Parelproject?

Met de Parel geven we extra aandacht aan een project(resultaat). Er is geen geldbedrag verbonden aan de Parel. De prijs bestaat uit het Parelbeeldje en een video over het project, in samenwerking gemaakt met de projectleider. Met de video en de extra communicatie rondom de Parel(uitreiking), wordt extra publicitaire waarde gecreëerd voor het project.

Hoe wordt een project een Parelproject?

De medewerkers van ZonMw kunnen projecten voordragen voor een ZonMw Parel. Om tot een eenduidige wijze van selectie van Parels te komen en een transparant proces te kunnen garanderen, is er een Parelcommissie. De Parelcommissie is een dwarsdoorsnede van de organisatie. Zij kiest per jaar 6 Parels.

Overzicht van Parelprojecten

Er zijn steeds meer signalen dat micro- en nanoplastics...

Een 8,5, dat cijfer geven patiënten het starten met...

Het ITREMA project in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo...

Parel trofee

Het Parelproject Self-Screen is een succesvol voorbeeld van...

In dit nieuwsbericht vertellen we meer over het project Musi...

Bekijk meer artikelen