Preventieprogramma 2019-2022

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan. In de periode 2019-2022 (preventieprogramma 6) zijn we integraal en met kennis aan de slag gegaan. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren.

Aanleiding

Kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en inclusieve samenleving, kosten van zorg en sociaal economische gezondheidsverschillen hebben de overheid altijd aangespoord om te investeren in onderzoek. Vooral onderzoek naar effectieve en doelmatige preventieve interventies en de implementatie daarvan.

Ook zijn er kansen voor verdere versterking van de impact van preventie. Het individuele en maatschappelijke bewustzijn is toegenomen dat leefstijl, omgeving en zorg bijdragen aan behoud van gezondheid. Preventieve interventies zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Er is meer mogelijk op lokaal niveau en met een integrale aanpak is meer winst te behalen.

Eerdere preventieprogramma’s (Preventieprogramma 5, Preventieprogramma 4) hebben laten zien dat de integrale aanpak werkt en moet worden doorgezet.

Doel

Preventie loont. Preventie levert een grote bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, draagt bij aan verbetering van kwaliteit van leven en participatie en helpt mee de kosten van de zorg te beheersen. We zetten in op kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie. Zo willen we van 2019 t/m 2022 bijdragen aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Uiteindelijk komen we met meer (en beter met kennis onderbouwde) handvatten en integrale aanpakken voor professionals. Zodat zij op landelijk en decentraal niveau kunnen werken aan preventie en zo bijdragen aan behoud en bevordering van gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren.

Het Preventieprogramma 2019-2022 bestaat uit de volgende programmalijnen:

Daarnaast kent het programma ook een actualiteitenbudget, waarmee het volgende is gefinancierd:

Samenwerking

We werken samen met praktijk, beleid, opleidingen en burgers. Door hen vanaf het begin al te betrekken, zorgen we ervoor dat de te ontwikkelen kennis ook echt aansluit op de bestaande behoeften. En zo vergroten we de kans dat de kennis in de praktijk gebruikt wordt.

Daarnaast is het belangrijk om bestaande kennisinfrastructuren te verstevigen. Om wetenschappelijke kennis en praktijkkennis uit te wisselen tussen landelijke, regionale en lokale partijen.

Al 25 jaar een doorlopend Preventieprogramma

Het Preventieprogramma bestaat al 25 jaar. Dit doorlopende programma is opgebouwd uit verschillende perioden. En elke periode sluit aan op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheidszorg- en preventiebeleid. Steeds weer bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Het Preventieprogramma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers vanaf het begin te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

De resultaten - De afgelopen jaren kwam leefstijl voor gezondheid en ziekte sterk op de voorgrond. Burgers zijn zich veel meer bewust van de invloed van leefstijl. Gemeenten hebben werkende interventies in handen om in te zetten voor doelgroepen binnen hun gemeente en worden daarin gestimuleerd en ondersteund vanuit het Preventieprogramma. En zorgprofessionals integreren aandacht voor leefstijlfactoren in hun behandeling.

Centrale commissie Preventieprogramma (2019-2022)

Voorzitter

 • De heer Prof. Dr. H.F.L. (Henk) Garretsen

Vicevoorzitter

 • Mevrouw Prof. Dr. K. (Karien) Stronks

Leden

 • Mevrouw Dr. J.C.C. (Jozé) Braspenning
 • De heer Prof. Dr. E. (Erik) Buskens
 • De heer C.J.M. (Cees) van Eijk
 • De heer J. (Jaap) de Graaf
 • Mevrouw Prof. Dr. E.H.S. (Lilian) Lechner
 • Mevrouw Prof. dr. G.J. (Gerjan) Navis
 • Mevrouw Prof. Dr. H. (Heleen) Riper
 • De heer Prof. Dr. F.H. (Frans) Rutten
 • De heer Dr. I.J.M. (Ivo) Smeele
 • De heer Drs. L.F.L. (Laurent) de Vries
 • Mevrouw Prof. Dr. C.V. (Tinka) van Vuuren
 • Mevrouw Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Waarnemers

 • Mevrouw Dr. M. (Mariken) Leurs, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Mevrouw Drs. G.D. (Trudy) van Dijk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • De heer Mr. Drs. M. (Maurice) Nijstad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

De programmalijnen binnen Preventieprogramma 2019-2022 hebben elk een eigen commissie. U kunt deze bekijken op de pagina's van de programmalijnen (zie rechts).

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 38.591.370
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Op de hoogte blijven?

Contact

Fleur Boulogne

Clusterhoofd Preventie
Preventie [at] zonmw.nl

Julia van Os

Programmamanager
os [at] zonmw.nl

Jet Goppel

Senior Programmamanager SEGV
goppel [at] zonmw.nl