Jaarlijks op 24 maart is het Wereldtuberculosedag. ZonMw besteedt die dag extra aandacht aan onderzoek naar de preventie, diagnostiek en behandeling van tuberculose (TBC).

De dag is bedoeld om mensen duidelijk te maken dat deze besmettelijke infectieziekte nog steeds voorkomt in de wereld. Onderzoek en preventie zijn daarom belangrijk.

Uitgelicht

Verspreiding van infectieziektes indammen en levens redden

Dame in labjas, Kristen Kremer

“Elk jaar sterven wereldwijd 1,4 miljoen mensen aan tuberculose. Onnodig, want de ziekte is te genezen”, vertelt Kristin Kremer, laboratoriumexpert van KNCV Tuberculosefonds.

 

Onderzoek latente Tuberculose-infecties (LTBI)

Hoestende man

TBC wereldwijd

Tuberculose is een besmettelijke infectieziekte die wereldwijd een groot probleem is. Naar schatting draagt 23% van de wereldbevolking de tuberkelbacil bij zich. Het gros van hen leeft in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Azië (bronnen: RIVM en KNCV Tuberculosefonds) . In 2017 kregen 10 miljoen mensen actieve TBC en overleden 1,6 miljoen mensen eraan (bron: WHO). Dat maakt tuberculose de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Een heel belangrijk en groeiend wereldwijd probleem bij tuberculose is de toename van gevallen van tuberculose die resistent zijn voor de meest gebruikte medicatie. Zo'n 500.000 mensen met TBC zijn multiresistent tegen antibiotica. Vooral vanwege de combinatie met hiv en multidrug-resistente vormen is het moeilijk om de ziekte wereldwijd onder controle te krijgen.

TBC in Nederland

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 800 mensen TBC. In ons land wordt een breed scala aan activiteiten uitgevoerd voor de bestrijding ervan, zoals actieve case finding door de screening van groepen immigranten, bron- en contactopsporing, BCG-vaccinatie (een vaccinatie tegen TBC) en onder toezicht behandelen van patiënten. Voor de meeste activiteiten zijn kostenbatenanalyses of meer eenvoudige evaluatiestudies uitgevoerd. Mede daarom zijn hier de problemen van deze ziekte gering: het aantal resistente TBC-gevallen is zeer klein (10% dus ongeveer 80 gevallen per jaar). Dat komt door onze goede algemene gezondheid en ons stringente antibioticabeleid. Tot 1950 was tuberculose in Nederland volksziekte nummer 1. Nu is de ziekte hier dankzij de beschikbaarheid van goede medicatie en goede medische zorg onder controle (bron: KNCV Tuberculosefonds).

Bekijk het RIVM-filmpje over tuberculose

 

 

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website