Longen

Longziekten worden veroorzaakt door virussen en bacteriën. Ook microplastics en het klimaat hebben een negatieve invloed op de luchtwegen. Wij financieren onderzoek op het gebied van preventie, behandeling en milieueffecten op de longen. Onderzoeksresultaten kunnen praktijkprofessionals toepassen in hun werk.

Kennis over het voorkómen van longziekten

In Nederland zijn longziekten de 4e doodsoorzaak. Een chronische longziekte hebben 1,2 miljoen kinderen en volwassenen in ons land. Door onderzoek is er meer kennis over preventie en behandeling. (bron: Longfonds)

Preventie van longziekten

Wij zetten ons in om het aantal longpatiënten in Nederland terug te dringen. Dit doen wij onder andere door onderzoek te financieren naar het voorkomen van longziekten. Bevolkingsonderzoek kan door middel van screening longkanker in een vroeg stadium ontdekken. Bij vroege opsporing zijn tumoren beter te behandelen en zo worden er mensenlevens gered. Ook vaccineren kan bepaalde longziekten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan TBC-vaccinatie voor risicogroepen.

Longkankerscreening

Jaarlijks krijgen 14.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker en ongeveer de helft hiervan heeft op het moment van diagnose al uitzaaiingen. Het 5-jaarsoverleving van 17% is laag. Elk jaar overlijden er dan ook 10.000 mensen in Nederland aan longkanker.

Negatieve effecten van omgevingsfactoren op de longfunctie

Een ongezonde lucht heeft invloed op de longgezondheid bij mensen. Het kan longziekten zoals astma of COPD veroorzaken of verergeren. Ook meeroken is schadelijk voor je gezondheid en verhoogt het risico op longkanker. Daarom is het belangrijk om de blootstelling aan vervuilde lucht te beperken.

Microplastics

Microplastics komen voor in de lucht, drinkwater en voeding. Ze hebben een negatief gezondheidseffect op de longen. Lees over de verstoorde longfunctie door microplastics.

COVID-19

Sinds begin 2020 was de wereld een aantal jaren in de greep van de coronapandemie. Het virus SARS-COV-2 veroorzaakte de infectieziekte COVID-19 waar velen in de wereld door werden getroffen. Deze ziekte tast vooral de luchtwegen aan, met name de longen plus de bovenste luchtwegen. Op de themapagina over COVID-19 leest u meer informatie over de onderzoeken naar oorzaak, behandeling, besmetting, verspreiding en maatschappelijke gevolgen