Lyme

Lyme is een infectieziekte die via een beet van een besmette teek ons lichaam binnendringt. Deze ziekte is een non-alimentaire zoönose, oftewel een ziekte dat wordt van dieren overgedragen aan de mens, buiten de voedselketen om. Naast het financieren van onderzoeken omtrent Lyme, faciliteren wij ook de uitvoering van het actieplan Lymeziekte.

Gebeten door een teek?

Gebeten door een teek? Dan bestaat er kans dat je de ziekte van Lyme oploopt die gepaard gaat met ziekteverschijnselen, zoals koorts, eventueel spier- en gewrichtspijn. De ziekte van Lyme is een van de meest complexe infectieziekten, onder andere door het feit dat teken als tussenhosts fungeren, verschillende gewervelde dieren (zoals vogels, knaagdieren en hoefdieren) betrokken zijn bij de overdracht van de bacterie, en dat er niet één, maar diverse verwante bacteriën de ziekte kunnen veroorzaken.

Echter, niet iedereen wordt ziek van een tekenbeet. Volgens RIVM lopen we in Nederland jaarlijks 1.5 miljoen tekenbeten op. Zo'n 27.000 mensen krijgen de ziekte van Lyme en ongeveer 1.000 tot 1.500 mensen behouden langdurige klachten. De ziekte beperkt zich niet alleen tot Nederland en vormt daarom een internationaal probleem. Zowel politiek als maatschappelijk is er aandacht voor de ziekte.

Het Lymeziekte boekje

Afbeelding
Het boekje Lymeziekte

Wat moeten we doen bij een tekenbeet en waar moeten we op letten? Vaak zijn we niet bewust van de gevolgen en gevaren van een tekenbeet. Uit een ZonMw-project is een boekje voortgekomen: 'Het Lymeziekte boekje'. 

Het boekje bevat informatie over de teken, tekenbeten en tekenbeetziekten en de preventie en behandeling ervan. Daarnaast staat daar een overzicht van verschillende lopende, landelijke onderzoeken op dit vlak. 

Download het boekje en bekijk het dossier over teken en de ziekte van Lyme.

Verbeteringen voor de patiënt gezamenlijk aanpakken

Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar in 2016 het actieplan Lymeziekte opgesteld over de ziekte van Lyme. Het bevat onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten op het gebied van basale kennis (onder andere over de Borrelia-infectie en de ziekte), diagnostiek, behandeling en preventie. Teken kunnen verschillende ziekten overdragen: lyme, teken(hersen)vliesontsteking, tekenkoorts en andere tekenoverdraagbare aandoeningen.

Wie zorgt voor de verbetering van de situatie voor patiënten?

De zorg voor de verbetering van de situatie voor patienten gebeurt op 2 manieren, namelijk onderzoek en andere activiteiten. ZonMw faciliteert het uitvoeren van een deel van de onderzoeksonderwerpen uit het actieplan. Diverse partijen voeren de andere activiteiten van het actieplan uit. Zo zal bijvoorbeeld het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (NLe), mede op basis van dit actieplan, onderwerpen uitwerken en omzetten naar acties voor de praktijk en/of het onderzoek.

Vizier op tekenziekten

Tekenbeet op been
1 / 1

Binnen de tweede subsidieronde van het programma Infectieziektebestrijding 3 zijn 2 projecten gehonoreerd die zich specifiek richten op lyme- en tekenziekte. Deze projecten starten in het voorjaar van 2024 en gaan zich richten op het ontwikkelen van nieuwe behandelings- en diagnostische strategieën die langdurige symptomen na behandeling van lymeziekte kunnen voorkomen en/of genezen. 

Verdiep je in de projecten

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Linda van Nierop

Senior programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl