Soa

Middels medisch onderzoek én via voorlichting doelen wij op het voorkomen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals hiv en chlamydia. Daarvoor financieren wij onderzoek naar uitbreiding en verbetering van bestaande voorlichtingsprogramma’s. Lees op deze pagina wat wij bijdragen.

Hiv

Onder soa’s valt het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) dat voornamelijk via onbeschermde seks wordt overgedragen. Het virus verzwakt het afweersysteem waardoor de mens nauwelijks meer beschermd is tegen verschillende infectieziekten. Onbehandelde hiv kan aids veroorzaken. Wij financieren diverse projecten die hiv-preventie en hiv-preventiemiddelen onderzoeken om zodoende het virus te voorkomen en onder controle te krijgen.

Chlamydia

Chlamydia is de meest voorkomende (bacteriële) seksueel overdraagbare aandoening (soa) bij jongeren en kan onder andere leiden tot onvruchtbaarheid. Om deze ziekte te bestrijden, is beter inzicht nodig in de transmissie, het ziekteverloop en de complicaties bij een chlamydia-infectie. Zo financierden wij een project dat onderzoekt of vrouwen, die ooit chlamydia hebben gehad, te maken krijgen met langtermijngevolgen, zoals buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid.

HPV

Het humaan papillomavirus (HPV) is seksueel overdraagbaar en komt veel voor. Omdat HPV onder andere baarmoederhalskanker kan veroorzaken, is vroege opsporing en tijdige behandeling van groot belang. Hiermee zijn complicaties te voorkomen én wordt verdere overdracht van HPV tegengegaan. Lees in dit artikel meer over wat wij doen op het gebied van HPV.

Antimicrobiële resistentie en soa’s

Bij soa’s is antimicrobiële resistentie (AMR) een groeiend probleem. Antimicrobiële resistentie ontstaat als micro-organismen niet meer reageren op medicatie, zoals antibiotica, waardoor het steeds lastiger wordt om infecties te behandelen. Door effectiever, veiliger en doelmatiger om te gaan met geneesmiddelen, seksuele voorlichting te geven (omtrent bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen) en therapietrouw te bevorderen, is het mogelijk om AMR te bestrijden. Het is daarom belangrijk om hiv, soa's en seksueel gedrag in relatie tot AMR te monitoren.

Gonorroe

Antibioticaresistente gonorroe is wereldwijd een toenemend probleem. Inmiddels is resistentie aangetoond tegen het laatst beschikbare antibioticum, ceftriaxon. Hierdoor dreigt gonorroe op termijn een onbehandelbare ziekte te worden. In een door ons gefinancierd project is gekeken naar de alternatieven voor ceftriaxon. Door drie geregistreerde antibiotica (ertapenem, gentamicine en fosfomycine) met elkaar te vergelijken, concludeerden de onderzoekers het antibioticum ertapenem een effectief alternatief zou kunnen zijn.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Linda van Nierop

Senior programmamanager infectieziektebestrijding
nierop [at] zonmw.nl