Q-koorts

Q-koorts is een bacteriële infectieziekte die van dieren kan overgaan naar mensen. In ons land zijn met name besmette melkgeiten en melkschapen de bron van Q-koorts. Dagelijks hebben mensen nog last van de ziekteverschijnselen door deze onbekende ziekte. Daarom financieren wij samen met Q-support onderzoeken op dat gebied om zodoende de gezondheid van de onze samenleving te verbeteren.

Oorzaak en gevolgen van Q-koorts

Tussen 2007-2011 was er een zoönotische uitbraak in Nederland, een Q-koortsepidemie . Toen raakten tienduizenden Nederlanders besmet met een Coxiella burnetii bacterie. Niet iedereen kreeg te maken met ziekteverschijnselen, maar diegenen die wel klachten ontwikkelden, liepen acute Q-koorts op. De klachten waren onder anderen longontsteking en hoofdpijn of klachten die erg op griep leken. De pandemie is inmiddels achter de rug. Echter zijn er patienten die de klachten en gevolgen van Q-koorts over hebben gehouden, zoals het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of chronische Q-koorts. 

De langetermijneffecten van Q-koorts

Langetermijneffecten van de infectieziekte, zoals het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of chronische Q-koorts (CQK) wekken veel aandacht bij zorg- en hulpverlener, omdat de klachten betreffen ernstige vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, spier- en gewrichtsklachten en hart- en vaatklachten/kortademigheid (alleen bij chronische Q-koorts). Ook op sociale participatie en arbeid zijn de langetermijngevolgen van Q-koorts groot; patienten werken dan veel minder of in het geheel niet meer. Over bijvoorbeeld QVS is nog weinig bekend en daarom is meer onderzoek nodig.

Onderzoeksagenda

Op 3 september 2021 is de onderzoeksagenda Q-koorts en de langetermijneffecten aangeboden aan vertegenwoordigers van patiënten, het ministerie van VWS en ZonMw. Het doel van de agenda is om alle aspecten van het leven waar de ziekte invloed op heeft in acht te nemen, namelijk lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociaal leven en werk & inkomen. Zo kunnen onderzoekers, artsen en behandelaars de juiste kennisvragen identificeren en beantwoorden en ervoor zorgen dat patiënten met QVS en CQK in de toekomst beter geholpen kunnen worden. Een goed voorbeeld van door ons gefinancierde project is het onderzoek naar de optimalisatie van de behandeling van chronische Q-koorts.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Linda van Nierop
Senior programmamanager Infectieziektebestrijding
infectiousdisease [at] zonmw.nl