Alles over FAIR-datamanagement bij ZonMw

Goed datamanagement is een vast onderdeel van ieder project van ZonMw. Zo worden data herbruikbaar voor het verifiëren van projectresultaten, vervolgonderzoek en de onderbouwing van beleid. Door de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) toe te passen, worden data bruikbaar voor mensen én voor computers en daarmee geschikt voor data science. Lees op deze pagina alles over het FAIR-datamanagement bij ZonMw.

Beleid over data in ZonMw-subsidieprocedure

Het beleid van ZonMw over datamanagement en FAIR-data komt naar voren in alle fasen van de subsidieprocedure, van subsidieaanvraag tot en met de eindrapportage over een project. Het zit ook verankerd in de subsidiebepalingen. Uiteindelijk draagt dit bij aan de versnelling van de kennisuitwisseling voor de verbetering van preventie, gezondheid en zorg. Lees meer over het FAIR-databeleid en Wet- en regelgeving bij datamanagement en FAIR data van ZonMw.

Instructies bij datamanagement en FAIR-data in ZonMw-projecten

De instructies wijzen onderzoekers en hun datastewards de weg bij datamanagement en FAIR-data in ZonMw-projecten. Voor iemand die subsidie aanvraagt, staan hier de instructies voor de voorbereiding van datamanagement. Voor iemand die subsidie ontvangt, staan hier instructies voor het datamanagementplan en instructies voor het rapporteren over de opbrengsten ervan. Lees op de volgende webpagina’s over de ZonMw-instructies voor FAIR-datamanagement, voor zowel de aanvrager als ontvanger van de subsidie:

Achtergrondinformatie over datamanagement en FAIR-data

Vindt u net als wij datamanagement en FAIR-data belangrijk voor de wetenschap en maatschappij? Lees dan de achtergrondinformatie over datamanagement en FAIR-data bij ZonMw die het ‘waarom, wat en hoe’ van de instructies en het beleid voor datamanagement en FAIR-data stapsgewijs toelicht.