Vaccinatie

Vaccins houden ons niet alleen gezond, maar zorgen er ook voor dat een virus zich niet verder verspreidt en muteert. Daarnaast beschermen ze de mens tegen ernstige infectieziekten. Om deze bescherming aan diverse doelgroepen te garanderen, is onderzoek nodig over onder andere de effectiviteit van de vaccins.

Wat doen wij op het gebied van vaccinatie?

Net als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zien wij het belang van vaccines en financieren wij verschillende nationale en internationale onderzoeken naar de effectiviteit van vaccinaties. Ook stimuleren wij dat de resultaten van deze onderzoeken worden toegepast in de praktijk. Belangrijke onderwerpen bij deze onderzoeken zijn onder meer: het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten, het doorontwikkelen en verbeteren van de beschikbare vaccins en de communicatie over de verschillende vaccinaties. Zo dragen we bij aan de bestrijding van infectieziekten als kinkhoest, mazelen, hepatitis A, influenza en COVID-19.

Samenwerken aan een gezonde(re) samenleving

Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), zorgen we ervoor dat de resultaten van deze onderzoeken bij de onderzoekers, opdrachtgevers en de praktijk terecht komen. Uiteindelijk dragen deze onderzoeksresultaten bij aan het ontwerp van de juiste en effectieve vaccins voor kinderen, tieners, volwassenen, zwangere vrouwen, ouderen en reizigers. Zo ondersteunen we de gezondheid van onze samenleving.

Coronavaccinatie

Een coronavaccinatie dient optimaal te werken, zodat wij beschermd zijn tegen de gevolgen van een COVID-19 infectie. Beleidsmakers en behandelaars hebben daarom behoefte aan meer informatie over de werking van deze vaccins. Wij financieren verschillende onderzoeken naar coronavaccinaties, zoals onderzoeken naar de effecten van COVID-19-vaccinaties bij patiënten met immuunstoornissen, kanker of transplantatie.

HPV-vaccinatie

Het is mogelijk om jezelf te laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV). HPV wordt via seksueel contact overgedragen en kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Wij, als ZonMw, willen verspreiding van het virus voorkomen door projecten te honoreren die een verschil kunnen maken, met toepassingen, zoals de HPV-Keuzehulp. HPV-Keuzehulp is ontwikkeld om de positieve houding tegenover HPV-vaccinatie bij meisjes en hun ouders te stimuleren en zodoende de vaccinatiegraad van HPV bij meisjes, maar ook jongens te verhogen.

Geen woorden, maar data!

Om de innovatie binnen de gezondheidszorg te versnellen is het van belang dat de bestaande databestanden zo optimaal mogelijk benut worden. Dit bereiken we met datamanagement en FAIR-data. Door data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable te maken, wordt de kwaliteit van de onderzoeksprojecten verbeterd en de kennisontwikkeling opgeschaald.