Pandemische paraatheid

Pandemische paraatheid betekent dat we goed voorbereid zijn op toekomstige pandemieën, als gevolg van uitbraken van micro-organismen. Dit vereist een goede samenwerking tussen alle sectoren, zowel medisch, economisch, ecologisch als sociaal-maatschappelijk.

Wat doet ZonMw op het gebied van pandemische paraatheid?

Wij vergroten de kennis en ervaring over pandemische paraatheid. Dit is de onderbouwing  voor maatregelen voor beleid, onderwijs en (zorg) praktijk rondom het voorkomen, uitstellen en bestrijden/beheersen van pandemieën en daarmee het behoud van volksgezondheid en maatschappelijk functioneren te vergroten.

We doen dit door het:

  • Signaleren van kennishiaten op basis van reeds bestaande kennis op thema’s als virussen,  zoönose, klimaat en Antimicrobiële Resistentie (AMR), inclusief de geleerde lessen uit het COVID-19 programma en influenza
  • Uitzetten van onderzoek naar het verbeteren van pandemische paraatheid inclusief intersectorale samenwerking en duurzame kennisinfrastructuren
  • Verbinden en afstemmen met stakeholders en gebruikers
  • Implementeren van kennis ter ondersteuning van beleidsadviezen, regelgeving en praktijkimplementatie

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn een One-Health benadering, Mega-data-aanpak, en implementatie in de praktijk.

Wat gebeurt er al op het gebied van Pandemische paraatheid?

Na het uitbreken van het coronavirus werkt ZonMw aan mogelijkheden om met de kennis uit onderzoeken bij te dragen aan oplossingen in de strijd en preventie van toekomstige pandemieën en de effecten daarvan op de maatschappij.

Dit gebeurt op het gebied van:

  • Diagnostiek en behandeling
  • Zorg en preventie
  • Effect op de maatschappij

Maar er zijn meer programma’s die resultaten uit onderzoek genereren die bijdragen aan preventie, paraatheid en respons zodat effecten van een uitbraak zo beperkt mogelijk blijven.

Wat is er nodig voor de toekomst?

Er is duurzaam beleid nodig dat multidisciplinaire samenwerkingen stimuleert en investeringen voor de lange termijn inzet. Dit vraagt om intersectorale samenwerkingen, nationaal en internationaal. Er moeten internationale partnerschappen gevormd worden om samen te werken aan wereldwijde oplossingen. Onderdeel hierin is informatie uitwisselen en data delen waardoor implementatiekennis wordt vergroot.

Verschillende programma’s pandemische paraatheid

Regulatoire pandemische paraatheid

Tijdens een nieuwe pandemie is het belangrijk dat patiënten snel een effectieve behandeling kunnen krijgen. Zo blijft de schade op zowel patiënt als samenleving beperkt. Maar het ontwikkelen, testen en op de markt brengen van nieuwe therapieën is een langdurig proces dat is verbonden aan allerlei wetten en regels: het regulatoire systeem.

Om nieuwe en effectieve behandelingen tijdens een volgende pandemie sneller beschikbaar te maken, start ZonMw binnen het programma Pandemische Paraatheid met het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid. In dit deelprogramma verzamelen we kennis om tot oplossingen voor deze regelgeving te komen. Dit kan bijvoorbeeld door het huidige regulatoire systeem te evalueren en door mogelijk nieuwe routes om therapieën op de markt te krijgen te onderzoeken en te ontwikkelen. De bijdrage van deze oplossingen aan het versnellen van de beschikbaarheid van nieuwe therapieën staat hierbij centraal.

CSA Partnership Pandemic Preparedness

Bouwen aan een Europees partnerschap voor paraatheid bij pandemieën:
Het nieuwe Europese project BE READY richt zich erop de capaciteit van de EU te verbeteren zodat zij is voorbereid - en kan reageren op opkomende infectieziekten die een wereldwijde bedreiging vormen.
Het doel van het project is om een Europees partnerschap voor Pandemische paraatheid te creëren vanuit de One Health-aanpak via de Europese onderzoeks- en innovatieruimte.

Het BE READY-project legt de basis voor de fundering van het toekomstig Europees partnerschap Pandemische Paraatheid, waaronder de voorbereiding van de European Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) for pandemic preparedness. Daarnaast coördineren zij de oprichting van het secretariaat dat partnerschappen tussen de Europese Commissie en geïnteresseerde partners helpt ontwikkelen.

ZonMw is samen met RIVM namens Nederland lid van BE READY, een consortium van 17 landen die een EU-partnerschap voor pandemische paraatheid voorbereiden. Binnen de voorbereidingsgroep is ZonMw betrokken bij het opstellen van monitoring en evaluation framework van het partnerschap, en ontwikkelen van de SRIA. Het partnerschap start in 2024. ZonMw is ook vertegenwoordigd in het Network Steering Committee. BE READY maakte een country profile voor Nederland met onder andere de nationale infrastructuur bij pandemieën.

GLoPID-R

ZonMw is lid van GLoPID-R, een wereldwijde samenwerking tussen onderzoekers en onderzoekfinanciers op het gebied van paraatheid (preparedness) voor uitbraken van infectieziekten. Via werkgroepen worden lacunes en overlappingen geïdentificeerd om ervoor te zorgen dat investeringen in prioritaire onderzoeksgebieden evenwichtig en gecoördineerd zijn, met de nadruk op instellingen met minder middelen. Het werk van GLoPID-R is gericht op het ondersteunen van R&D om kennis en oplossingen te genereren die levens zullen redden.

Op de hoogte blijven?

Suzanne Verver
Senior programmamanager
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl
Fábio Serafim
Programmamanager
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl
Linda van Nierop
Senior programmamanager
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl