Pandemische paraatheid

Pandemische paraatheid betekent dat we goed voorbereid zijn op toekomstige pandemieën, als gevolg van uitbraken van micro-organismen. Dit vereist een goede samenwerking tussen alle sectoren, zowel medisch, economisch, ecologisch als sociaal-maatschappelijk.

Wat doet ZonMw op het gebied van pandemische paraatheid?

Wij vergroten de kennis en ervaring over pandemische paraatheid. Dit is de onderbouwing  voor maatregelen voor beleid, onderwijs en (zorg) praktijk rondom het voorkomen, uitstellen en bestrijden/beheersen van pandemieën en daarmee het behoud van volksgezondheid en maatschappelijk functioneren te vergroten.

We doen dit door het:

  • Signaleren van kennishiaten op basis van reeds bestaande kennis op thema’s als virussen,  zoönose, klimaat en Antimicrobiële Resistentie (AMR), inclusief de geleerde lessen uit het COVID-19 programma en influenza
  • Uitzetten van onderzoek naar het verbeteren van pandemische paraatheid inclusief intersectorale samenwerking en duurzame kennisinfrastructuren
  • Verbinden en afstemmen met stakeholders en gebruikers
  • Implementeren van kennis ter ondersteuning van beleidsadviezen, regelgeving en praktijkimplementatie

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn een One-Health benadering,  FAIR data aanpak, en implementatie in de praktijk.

Wat gebeurt er al op het gebied van Pandemische paraatheid?

Na het uitbreken van het coronavirus werkt ZonMw aan mogelijkheden om met de kennis uit onderzoeken bij te dragen aan oplossingen in de strijd en preventie van toekomstige pandemieën en de effecten daarvan op de maatschappij.

Dit gebeurt op het gebied van:

  • Diagnostiek en behandeling
  • Zorg en preventie
  • Effect op de maatschappij

Maar er zijn meer programma’s die resultaten uit onderzoek genereren die bijdragen aan preventie, paraatheid en respons zodat effecten van een uitbraak zo beperkt mogelijk blijven.

Wat is er nodig voor de toekomst?

Er is duurzaam beleid nodig dat multidisciplinaire samenwerkingen stimuleert en investeringen voor de lange termijn inzet. Dit vraagt om intersectorale samenwerkingen, nationaal en internationaal. Er moeten internationale partnerschappen gevormd worden om samen te werken aan wereldwijde oplossingen. Onderdeel hierin is informatie uitwisselen en data delen waardoor implementatiekennis wordt vergroot.

Verschillende programma’s pandemische paraatheid

Regulatoire pandemische paraatheid

Tijdens een nieuwe pandemie is het belangrijk dat patiënten snel een effectieve behandeling kunnen krijgen. Zo blijft de schade op zowel patiënt als samenleving beperkt. Maar het ontwikkelen, testen en op de markt brengen van nieuwe therapieën is een langdurig proces dat is verbonden aan allerlei wetten en regels: het regulatoire systeem.

Om nieuwe en effectieve behandelingen tijdens een volgende pandemie sneller beschikbaar te maken, start ZonMw binnen het programma Pandemische Paraatheid met het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid. In dit deelprogramma verzamelen we kennis om tot oplossingen voor deze regelgeving te komen. Dit kan bijvoorbeeld door het huidige regulatoire systeem te evalueren en door mogelijk nieuwe routes om therapieën op de markt te krijgen te onderzoeken en te ontwikkelen. De bijdrage van deze oplossingen aan het versnellen van de beschikbaarheid van nieuwe therapieën staat hierbij centraal.

CSA Partnership Pandemic Preparedness

Bouwen aan een Europees partnerschap voor paraatheid bij pandemieën

ZonMw is samen met RIVM namens Nederland lid van BE READY, een consortium van 17 landen die een Europees partnerschap voor pandemische paraatheid voorbereiden van 2022-2025. Het partnerschap zelf start in 2025. Het Europese project BE READY richt zich erop de capaciteit van de EU te verbeteren zodat zij is voorbereid en kan reageren op opkomende infectieziekten die een wereldwijde bedreiging vormen. Het partnerschap wordt ontwikkeld vanuit de One Health-aanpak.

BE READY ontwikkelt behalve een secretariaat en governance structuur voor het partnerschap ook een Europese Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) voor pandemische paraatheid.

Binnen het consortium is ZonMw betrokken bij het opstellen van monitoring en evaluatie framework van het partnerschap, en het ontwikkelen van de SRIA. ZonMw is ook vertegenwoordigd in het Network Steering Committee van BE READY. 

Een gap analysis - inclusief infographic - is te vinden op de BE READY website. Deze analyse biedt een overzicht van hiaten, uitdagingen, prioriteiten en strategieën voor pandemische paraatheid en onderzoek en innovatie. BE READY ontwikkelde een observatory met country profiles voor alle betrokken landen waarin onder andere de nationale infrastructuur bij pandemieën. Het country profile voor Nederland is ingevuld in samenwerking met ZonMw, het Ministerie van VWS en RIVM.
Eventuele aanvullingen en correcties kunt u mailen naar pandemicpreparedness@zonmw.nl

GLoPID-R

ZonMw is lid van GLoPID-R, een wereldwijde samenwerking tussen onderzoekers en onderzoekfinanciers op het gebied van paraatheid (preparedness) voor uitbraken van infectieziekten. Via werkgroepen worden lacunes en overlappingen geïdentificeerd om ervoor te zorgen dat investeringen in prioritaire onderzoeksgebieden evenwichtig en gecoördineerd zijn, met de nadruk op instellingen met minder middelen. Het werk van GLoPID-R is gericht op het ondersteunen van R&D om kennis en oplossingen te genereren die levens zullen redden.

Op de hoogte blijven?

Contact

Fábio Serafim

Programmamanager
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl

Linda van Nierop

Senior programmamanager
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl

Lamiae Belhadji

Programmamanager
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl